Bezuinigen doel van basispakket ziektekosten Curaçao11 JULI 2012

WILLEMSTAD - Het basispakket ziektekosten is gebaseerd op 'noodzakelijke en doelmatige zorg' met als doel te kunnen bezuinigen. Dit staat in de Memorie van Toelichting van de Ontwerpslandsverordening Basisverzekering Ziektekosten.

AD 11.07.12 II