Betere investering in nationale thuiszorgaanpak urgent in Suriname

DE WARE TIJD:

10/03/2012

OSEMBO - Er moet nationaal 10 miljoen SRD worden geïnvesteerd in de effectieve aanpak van thuiszorg. Daarnaast is 1 miljoen SRD nodig voor dringende zaken. Indien de overheid meewerkt aan de ordening van de sector en de kosten helpt dekken, dan zullen ook de uitgaven van curatieve zorg wezenlijk afnemen. Jaarlijks pomt de overheid al 500 miljoen SRD in de ziekenhuizen en 250 miljoen SRD in de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) voor curatieve zorg.

Dit zegt Kenneth Gemerts, directeur van Stichting Zon Thuiszorg Suriname (ZON), aan dWT. Volgens Gemerts is het binnen de gezondheidszorg een groot gebrek aan goede communicatie en afstemming. Met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) bestaat er al een samenwerking die verbeterd dient te worden. Sozavo betaalt al maanden niet volgens afspraak.


Dependance

 ZON heeft gisteren haar dependance te Osembo in het district Para geopend. Dit is reeds het derde district waar de organisatie bezig is. Ruim 3.000 seniore burgers en andere hulpbehoevenden van dat district komen tegen een redelijk tarief in aanmerking voor de dienstverlening van ZON, te weten dagopvang en wijkverpleging. Bij het huisbezoek door de verpleegsters wordt aan de hand van een internationaal gebruikte enquête het beeld van de gezondheidssituatie van zorgvrager in kaart gebracht.

Bij thuiszorg wordt naast lichamelijke zorg ook aandacht gegeven aan de sociale en psychische aanpak. Het is de bedoeling de zorg vervolgens naar Commewijne en Marowijne uit te breiden.

Landelijk

Verder pleit ZON voor landelijke invoering van preventieve thuiszorg en transmurale zorg, psychiatrische zorg, zwangerschapsbegeleiding en kraamzorg. “We kunnen voorkomen dat mensen thuis aldoor vallen of ondervoed, verwaarloosd en eenzaam blijven”, zegt Gemerts. Hij beklaagt zich erover dat ondanks de samenwerking met Sozavo de doorstroom van patiënten uit de ziekenhuizen naar ZON gebrekkig verloopt. “We leven in een andere tijd en mensen willen nu de dokter ook thuis zien”, aldus Gemerts. Sozavo-minster Alice Amafo, die de opening verrichtte, zei trots te zijn op de durf van ZON om de zorg naar de gemeenschappen te brengen. De parlementariërs Lesly Artist en Patrick Kensenhuys prezen het initiatief. “We hebben geen huismoeders meer die zouden kunnen passen op oudjes. Door de economische situatie gaat iedereen werken”, zegt Kenzenhuys aan dWT.