Besluit regering niet op visie gebaseerd

20/02/2017

PARAMARIBO - Professor Sewnath Naipal van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) noemt het besluit van de regering om ontheffing te verlenen voor het opgraven van zand bij de kust te Braamspunt ondoordacht en visieloos. Voor de wetenschapper is duidelijk dat er totaal geen rekening is gehouden met de korte-, middellange- en langetermijneffecten van het besluit.

"Als je de cijfers en feiten die er al zijn op een rij zet, is het niet zo moeilijk om achter de gevolgen hiervan te komen. Verdwijnt dit strand vroegtijdig, dan hebben we over een paar jaar een behoorlijke dam nodig om niet alleen de kust, maar ook Weg naar Zee en Paramaribo te beschermen", zegt Naipal. De professor was zaterdag te Braamspunt aanwezig, waar milieuactivisten protestborden op het strand hebben geplant. De wetenschapper heeft daar uitleg gegeven wat de reële situatie is en zal zijn wanneer langs het aangespoelde strand zand wordt opgegraven. Het natuurlijk ecologisch systeem zal worden aangetast.

"De totale kraamkamerfunctie wordt vernietigd, de condities voor een normale vispopulatie verdwijnen en de natuurlijke oeverbescherming die zich in processen ontwikkelt, wordt ongedaan gemaakt. Zoals dat het geval is geweest in Coronie en te Weg naar Zee, gaan landbouwgronden verloren en ontstaat er een onnatuurlijk proces voor de toestroom van zoet en brakwater met grote schadelijke gevolgen", zet Naipal het allemaal op een rij.

Dat het strand in de toekomst sowieso zal verdwijnen, staat niet op zichzelf, maar hoort thuis in een natuurlijk proces dat al deze factoren mogelijk maakt en nieuwe stranden aanmaakt. "Je kan het aangespoelde strand niet als een cadeautje zien en het maar zonder kennis en visie exploiteren", zegt de wetenschapper.

"Het niet inzetten van kennisinstituten als de universiteit is typerend voor hoe met wetenschappelijk kader wordt omgesprongen", zegt Naipal. "Het strand te Braamspunt bestaat uit een dikke massa rijk aan schelpen en bouwzand. Natuurlijk zijn er ontwikkelingskansen, maar je zal eerst met een goede studie moeten komen. Zet kennis in om alternatieven te zoeken gebaseerd op een innovatief plan."

Bron: de Ware Tijd, Suriname