BES-Wet financiële markten beschermt klanten van geldschietersVRIJDAG, 10 AUGUSTUS 2012

KRALENDIJK — Financiële instellingen zoals banken en andere kredietverstrekkers worden sinds 1 juli gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), of zij zich aan de regels houden. Met ingang van die datum is de Wet financiële markten BES (Wfm BES) in werking getreden. Die wetgeving is ingevoerd om de klant te beschermen.

Wie even iets meer geld nodig heeft, om bijvoorbeeld een auto of een koelkast te kopen, kan daarvoor terecht bij banken of financiële bedrijven die krediet verstrekken. Ook voor het kopen van een huis kan geld geleend worden in de vorm van een hypotheek. Om de belangen van alle bewoners van Caribisch Nederland te beschermen, zijn er sinds 1 juli 2012 nieuwe wetten en regels waaraan banken en financiële instellingen zich moeten houden.

Lenen van geld kost geld. De ondernemingen die geld willen lenen aan particulieren, moeten controleren of die personen niet in geldproblemen komen, als ze geld wil lenen. Daarom moet de bank of kredietinstelling informatie vragen over de financiële situatie, voordat wordt besloten om geld te geven. Het kan gebeuren dat iemand een lening wordt geweigerd, omdat hij anders in grote problemen kan komen. Het is voor de bescherming van de klant, dat banken, leenbedrijven en andere kredietverstrekkers voorzichtig zijn met geld uitlenen. Daar let de Autoriteit Financiële Markten sinds juli op.

Daarnaast moeten banken en andere financiële bedrijven ook voorzichtig met het geld van de klanten omgaan om financieel gezond en eerlijk blijven. Het is bij dit soort bedrijven extra belangrijk dat ze niet failliet gaan, omdat ze bijvoorbeeld allerlei leningen en spaargelden van anderen onder hun hoede hebben. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en de Nederlandsche Bank (DNB) controleren of de financiële bedrijven gezond zijn en kunnen blijven. Dat is voor de klant erg belangrijk. Als het nodig is, grijpt DNB in. Dat kan betekenen dat sommige financiële bedrijven die niet financieel gezond zijn, moeten stoppen en netjes alle lopende zaken moeten afhandelen. Soms lijkt er niets aan de hand te zijn met een financieel bedrijf, dan nog kan het nodig zijn om op tijd in te grijpen, om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld genoeg geld overblijft om alle zaken af te handelen. Financiële bedrijven moeten eerlijke zaken doen en zich niet laten gebruiken voor duistere activiteiten zoals witwassen, fraude of corruptie. Daarom moeten banken en andere financiële instellingen een vergunning hebben van de AFM of DNB om in Caribisch Nederland actief te mogen zijn. Zonder die vergunning zijn ze illegaal en mogen ze geen spaargeld aannemen of geld uitlenen. Meer informatie is te vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten, http://www.afm.nl/nl/professionals/diensten/veelgestelde-vragen/bes-ondernemingen/bes-ondernemingen.aspx?perpage=10, of van De Nederlandsche Bank, http://www.cn.dnb.nl/nl.