BES-eilanden kiezen voor aansluiting bij Nationale OmbudsmanDINSDAG, 30 OKTOBER 2012

KRALENDIJK — De BES-eilanden kiezen niet voor een eigen ombudsinstituut. De ombudsmanfunctie op de eilanden laten zij over aan de Nederlandse Ombudsman. De Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft unaniem hiermee ingestemd, zij het onder voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat er rekening mee wordt gehouden,dat de Ombudsman de cultuur van het eiland kent en bovendien ook Papiaments spreekt en verstaat. Ook de andere eilanden kiezen ervoor om aan te sluiten bij de Nationale Ombudsman.

In Nederland kunnen gemeenten kiezen voor een eigen Ombudsman, of om zich aan te sluiten bij de Nationale Ombudsman. De meeste gemeenten hebben zich aangesloten bij de Nationale Ombudsman. Op de BES-eilanden is het eigenlijk niet anders. Vanaf het moment dat op 10-10-‘10 de eilanden een deel van Nederland zijn geworden, is de Ombudsman de bevoegde instantie om klachten tegen optreden van de overheid op de eilanden in behandeling te nemen. De eilanden hadden tot eind van dit jaar de tijd om te kiezen of zij zich, net als de Nederlandse gemeenten, ook aansluiten bij de Nationale Ombudsman.

Op Bonaire hebben de fracties in de Eilandsraad unaniem besloten om zich aan te sluiten bij de Nationale Ombudsman. Dit betekent dat de Nationale Ombudsman ook op Bonaire klachten van burgers tegen overheidsoptreden in behandeling neemt. Maar de Eilandsraad heeft wel voorwaarden gesteld voor het profiel van de vertegenwoordiger van de Ombudsman op Bonaire. Hij moet Papiaments spreken en verstaan en op de hoogte zijn van de plaatselijke cultuur en gewoonten.

Robby Beukenboom zei tijdens de behandeling van dit onderwerp het te betreuren, dat het instituut niet de ruimte biedt aan burgers om ook klachten in te dienen tegen overheidbedrijven, terwijl er veel klachten zijn over deze bedrijven, zoals over de water- en elektriciteitstarieven. Hij vindt dat daar voorzieningen voor moeten worden getroffen.