BES-delegatie loopt boos weg uit vergadering BZKZATERDAG, 17 MAART 2012

DEN HAAG — De drie delegaties van St. Eustatius, Saba en Bonaire zijn boos weggelopen uit het overleg met ambtenaren van het Ministerie van Koninkrijksrelaties (BZK) in Den Haag. De ambtenaren weigerden informatie te verschaffen over de belastinginkomsten over 2011.

Belangrijkste punt op de agenda was het verschaffen van inzicht in de inkomsten uit belastingen, die op de drie eilanden zijn geheven. Voor Saba, St. Eustatius en Bonaire is dit noodzakelijk, zodat ze kunnen terugkoppelen naar hun achterban en ook hun positie kunnen innemen over andere belastingzaken, zoals implementatie van de vastgoedbelasting, het effect van de ABB-belasting en de dubbele belasting op importgoederen van St. Maarten en Curaçao.

In eerste instantie werd het verzoek om inzage bot afgewezen door de ambtenaren, aldus gedeputeerde Koos Sneek van St. Eustatius in een persbericht. “We kregen eerst te horen dat de cijfers nog niet voorhanden waren, omdat ze verward waren met andere vergaarde cijfers zoals de inkomstenbelasting van de jaren daarvoor en de sociale premies. Een ander argument was dat de eilanden de cijfers verkeerd konden interpreteren.”

Maar de lokale ambtenaren van de Inspectie Belastingen menen dat deze argumenten niet kloppen, de informatie moet wél voorhanden zijn. Het argument dat de eilanden de informatie verkeerd konden interpreteren, wordt ronduit als een belediging gezien”, aldus Sneek.

In juni vorig jaar konden immers ook cijfers verstrekt worden aan de staatssecretaris van Financiën, zodat die de voorspelling kon doen dat de inkomstenbelasting in 2011 de 10 miljoen dollar zou overschrijden, aldus Sneek. Later brachten de ambtenaren naar voren dat ze de informatie niet konden geven zonder de goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën. Maar deze kon niet bereikt worden. Daarop besloot de BES-delegatie de vergadering te verlaten.