Benoeming mr T.H.W. Stein tot advocaat-generaal op Sint Maarten

RIJKSOVERHEID NEDERLAND

Persbericht | 27-01-2012

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met de voordracht voor benoeming van mr T.H.W. Stein tot advocaat-generaal bij het parket van de procureur-generaal met als standplaats Sint Maarten en van prof mr P. van Schilfgaarde tot plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

De heer Stein (1951) is momenteel werkzaam als advocaat-generaal op het Land Aruba en is in het verleden al twee keer werkzaam geweest voor het Openbaar Ministerie met als standplaats Sint Maarten.

De heer Van Schilfgaarde (1936) was hoogleraar handelsrecht en ondernemingsrecht en is thans advocaat. Tevens is hij jarenlang plaatsvervangend raadsheer geweest van de ondernemingskamer van het Hof in Amsterdam.