Belastingzaak Price Smart noopt tot regelgeving op Aruba

ZATERDAG, 23 NOVEMBER 2013

ORANJESTAD — Een schadevergoeding krijgen van de overheid in bestuurszaken kent de Arubaanse wet niet. Dit in tegenstelling tot Nederland en ook de andere eilanden (voormalig Antillen) in het Koninkrijk. De belastingzaak van de Price Smart tegen de overheid maakt hier mogelijk een einde aan.

Island Foods en Distributors, zoals het bedrijf van de groothandel officieel heet, spande de zaak aan nadat ze eerder gelijk had gekregen in een jarenlang durend geschil met de overheid over de te betalen winstbelasting. Uit de achtergrondinformatie is overigens te halen dat de Arubaanse belastingdienst behoorlijk achterliep in het aanslaan van die belasting.

Zo kreeg het bedrijf op 10 juli 2009 de definitieve aanslag voor het jaar 2002. En op 29 december van datzelfde jaar ontving zij die van 2003, 2004, 2005 en 2006. Tegen al die aanslagen maakte Island Foods bezwaar, maar het jaar erop, in augustus, verklaarde de inspecteur van de belastingen deze bezwaren allemaal ongegrond. Het bedrijf ging in beroep en de Raad voor beroep voor belastingzaken gaf Island Foods daarin bijna geheel gelijk. Alle aanslagen werden tot nul teruggebracht en over 2004 hoefde het bedrijf alleen nog 77,98 florin af te rekenen.

Schadevergoeding

Het bedrijf was echter nog niet tevreden en spande een zaak aan voor schadevergoeding van zo’n half miljoen dollar. Met als reden dat de overheid onrechtmatig tegen haar heeft gehandeld en dus op moet draaien voor de schade. Island Foods zegt namelijk die kosten te hebben gemaakt door het inhuren van externe deskundigen voor het belastinggeschil. Het bedrijf eist dus in wezen een vergoeding voor de gemaakte proceskosten.

Aruba is echter een uitzondering in het Koninkrijk in de zin dat voor belastingzaken en ook voor andere bestuurszaken niet in de wet is vastgelegd dat de overheid tot het betalen van proceskosten kan worden veroordeeld. Toch zijn er zaken geweest waarbij de rechter hiertoe wel degelijk heeft besloten, zo blijkt uit het tussenvonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg op 23 oktober van dit jaar. Op basis van het zogeheten concordantiebeginsel, ofwel dat er sprake is van zoveel mogelijk gelijke wetgeving/recht, oordeelt de rechter dan ook in de zaak van Island Foods dat ‘aansluiting’ gezocht moet worden bij wat op de andere Caribisch-Nederlandse eilanden (Antilliaanse Besluit proceskosten) wel gebruikelijk is.

De rechter vond wel dat de gevraagde schadevergoeding te hoog was, zegt advocaat Johan Sjiem Fat die de overheid verdedigt, vanmorgen tegen Amigoe. Het bedrag van een half miljoen dollar (ongeveer 875.000 florin) is namelijk ook vele malen hoger dan het bedrag dat normaal, op basis van de tarieven in het Antilliaanse Besluit proceskosten, wordt gehanteerd. Het gaat daarbij om bedragen van 20 -30.000 florin op zijn hoogst, zegt de raadsman. De rechter gaf in oktober de partijen de gelegenheid om er samen uit te komen, zo blijkt uit het tussenvonnis. Maar dat gebeurde niet en vorige week was er weer een zitting waarop Island Foods een acte indiende met een kostenoverzicht. Daarop moet de overheid vervolgens ook weer met een eigen acte komen, zegt Sjiem, over vier weken. Maar vanwege het reces van het gerecht vanaf medio december, verwacht hij dat de zaak pas in januari weer voorkomt

Het is Amigoe niet gelukt om de advocaat van Island Foods aan het woord te krijgen.

Regelen

Sjiem Fat vindt overigens wel dat het een goed idee is dat de overheid een proceskostenvergoeding in bestuurszaken gaat hanteren. In civiele zaken op Aruba tegen de overheid is dat immers wél al geregeld. Bij zijn weten heeft de overheid echter nog geen beslissing hierover genomen om de wet te wijzigen. Het zou in ieder geval meer ‘duidelijkheid en zekerheid’ geven, zegt de advocaat. Bovendien kunnen partijen nu ook een hele kostenvergoeding eisen zoals in het geval van Island Foods. Toch, zegt Sjiem Fat, moet de eiser dan wel bij de rechter aantonen dat die kosten redelijk zijn en ook of het redelijk was om die kosten te maken. Want daar toetst de rechter nu ook al op.

Bron: Amigoe, Aruba