Belastingtegenvaller van 88 miljoen gulden voor CuraçaoDINSDAG, 22 MEI 2012, WILLEMSTAD — Het land Curaçao heeft vorig jaar te kampen gehad met een belastingtegenvaller van ruim 88 miljoen gulden. Dit blijkt uit de uitvoeringsnota 2011, die door de regering is opgesteld. Bijna de helft van deze tegenvaller, zo’n 40 miljoen, is te wijten aan niet ontvangen inkomsten uit de Belasting Regeling Koninkrijk (BRK). De verwachting is echter dat Curaçao in 2012 alsnog de beschikking over deze extra fondsen zal krijgen.

In uitvoeringsnota 2011 is het zoeken naar de tegenvaller. Het staat omschreven als een bedrag ‘dat niet geboekt is in de batensfeer’. De begroting 2011 ging in eerste instantie uit van een overschot van 96 miljoen gulden, naast de belastingtegenvaller van 88 miljoen en verder ook tegenvallers door het uitblijven van uitgavenverlagende maatregelen in de volksgezondheidszorgsector. Ook de tekorten van de ziektefondsen in 2011, geschat op 89 miljoen gulden, dragen bij aan de negatieve cijfers uit 2011. Dit bedrag kan worden onderverdeeld in 74 miljoen voor het Ziektefonds van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en nog eens 15 miljoen van het PP-fonds.

Werd er in eerste instantie uitgegaan van een overschot, toch sluit het jaar af met een tekort van 164,3 miljoen gulden. Dit is het gevolg van een tekort van 140,5 miljoen op de gewone dienst (inkomsten en uitgaven, red.). Ook op de kapitaaldienst (investeringsbegroting, red.) was er sprake van een tekort, namelijk 22,9 miljoen gulden. Dit tekort werd, aldus Financiën-minister George ‘Jorge’Jamaloodin (MFK), aangezuiverd door de inkomsten uit BRK. Hetzelfde is de overheid ook voornemens te doen in 2012 (tekort van 32,7 miljoen) en 2013 (5,1 miljoen gulden tekort).