Belastingproblemen tussen eilanden opgelostdinsdag, 13 december 2011
WILLEMSTAD — De Curaçaose en Nederlandse overheden zijn van mening dat het goederenverkeer tussen Curaçao en Caribisch Nederland alsmede de doorvoer van goederen via Curaçao naar Caribisch Nederland en andersom, zo min mogelijk fiscale belemmeringen moet ondervinden. In dat kader hebben Curaçao en Nederland met elkaar afgesproken dat alle uit ‘derde landen’
afkomstige goederen via Curaçao respectievelijk Caribisch Nederland, onder een douaneregeling, zonder heffingen kunnen worden doorgevoerd naar Caribisch Nederland espectievelijk Curaçao. Dit een van de meest belangrijke afspraken die zijn gemaakt in verband met het totstandkoming van een nieuwe Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK), die 1 januari 2013 in werking zal treden. Het verdrag is geënt op het OESO-modelverdrag, oftewel het internationale model voor een bilateraal modelverdrag voor belastingen naar inkomen en vermogen.

hoofdlijnen-nieuwe-brk-tussen-nederland-en-curacao 12.12.11