Belastingen BES-eilanden overtreffen ramingen Nederland13 OKTOBER 2012

DEN HAAG - Aan ABB heeft het rijk in 2011 op de BES-eilanden bijna 10 miljoen dollar meer geïncasseerd dan vooraf was geraamd.

AD 13.10.12