Belastingdienst Suriname haalt eerste helft 2012 SRD 900 miljoen op

DE WARE TIJD:

16/07/2012

Paramaribo - Geregistreerde arbeiders spekken de staatskas nog altijd voor een belangrijk deel. Van januari tot en met mei dit jaar haalde de overheid ruim SRD 900 miljoen aan afdrachten op. Ruim een derde, SRD 375 miljoen, is inkomstenbelasting.Aan invoerrechten schreef de staat SRD 103 miljoen bij op haar rekening. Verbruiksbelasting motorbrandstoffen en omzetbelasting waren goed voor respectievelijk SRD 138 miljoenom 158 miljoen.

Deze cijfers heeft het ministerie van Financiën gestuurd naar De nationale Assemblee (DNA). “Het is nog niet wat het wezen moet, maar het gaat de goede kant op. Er komen spoedig maatregelen die de belastingopbrengsten zullen verhogen”, reageert Rabin Parmessar, voorzitter van de vaste departementale commissie Financiën. De overheid hoopt dit jaar SRD 2,9 miljard via de Belastingdienst binnen te krijgen.

Smokkel

De commissie Financiën heeft afgelopen week een onderhoud gehad met Inez Huyzen-Sedney, directeur van het ministerie van Justitie en Politie, Mauro Tuur, directeur van het ministerie van Handel en Industrie, en belastingdirecteur Cornelis van Dijk. Op de agenda stond smokkelpraktijken en de te nemen maatregelen met betrekking tot alcoholhoudende dranken, tabak en rookwaren. Volgens Parmessar zijn er dagelijks veel klachten over het functioneren van het douaneapparaat en de controle op de detailhandel. “En met het verhogen van de accijnzen op tabak en whiskey merken we een toename van smokkel en daar maken we ons zorgen over. Onze controleapparaten zoals de politie en de Belastingdienst moeten kwalitatief versterkt worden”. Tijdens het overleg is dit aan de orde gekomen. Aanpassing van wetgeving en boetes zijn enkele maatregelen die Parmessar daarom aankondigt.

Raming

Het DNA-lid is niet ontevreden over de belastinginkomsten die de staat in vier maanden tijd verdiend heeft. “We weten dat in de vakantiemaanden en in december de inkomsten uit diverse sectoren hoger liggen. Dus we verwachten wel de raming van SRD 2,9 miljard te halen”. Maar daar zijn de maatregelen ook voor nodig, zoals het versterken van het belastingapparaat, het tegengaan van smokkel en de verhoging van de boetes.