Behandeling begroting Curaçao in Staten uitgesteldWOENSDAG, 04 APRIL 2012

WILLEMSTAD — De behandeling van de begroting van de Staten van het land Curaçao voor het jaar 2013 is vanochtend niet doorgegaan. Tot drie keer probeerde waarnemend Statenvoorzitter Jaime Cordoba (PS) de vergadering door te laten gaan, maar telkens waren er onvoldoende leden. Opvallend afwezig was een flink aantal MFK-leden. Dit komt na dagen van irritatie tussen Statenleden van de coalitiefracties van de PS en de MFK.

Bij de eerste poging om de vergadering van start te laten gaan om iets voor half tien vanochtend waren er maar zes van de 21 Statenleden aanwezig. Bij het koppentellen gaven slechts vijf leden van de coalitie, Ivar Asjes, Melvin Cijntje en Cordoba (PS), Eugene Cleopa (MAN) en Monique Koeyers-Felida (MFK), acte de présence. Ook PAR-lid Glenn Sulvaran gaf per abuis aan aanwezig te zijn. De rest van de PAR-leden was wel aanwezig, maar zij verlieten tijdens de stemming de vergaderzaal. Cordoba besloot hierop een nieuwe oproep de deur uit te doen voor een vergadering. Hij zou dit nog een keer doen, maar beide keren waren er maar acht parlementariërs aanwezig.

Bij de voortzetting van de vergadering om tien en elf uur kwam Koeyers-Felida niet opdagen. De coalitieleden Eunice Eisden (MAN) en Helmin Wiels (PS) waren wel aanwezig, terwijl de oppositieleden Humphrey Davelaar (PNP) en Anthony Godett (FOL) er ook waren. De PAR-fractie was niet aanwezig, evenals de voltallige MFK-fractie. Cordoba gaf verschillende keren aan dat de voortgang van de vergadering prioriteit genoot, omdat de begroting van de Staten voor 1 mei bij de regering moet zijn ingediend. Ook wees hij op het feit dat er geen enkel Statenlid zich voor vanochtend had afgemeld. Nadat de vergadering voor de derde keer was afgelast, besloot Cordoba de vergadering te verdagen en gaf aan dat deze binnen vier dagen opnieuw wordt opgeroepen.

De afwezigheid van de MFK-fractie was vanochtend zeer opvallend. PS-leider Wiels verklaarde niets van de MFK te hebben vernomen. Hij had ook kritiek op de opstelling van zijn coalitiepartner. Tussen Statenleden van de MFK is er al enkele dagen sprake van een dispuut over de vraag of de Staten vertegenwoordigers van overheids-nv’s en stichtingen direct naar het parlement kunnen oproepen. “Ze hebben te maken met een achterstand op het gebied van hoe onze democratische rechtsstaat functioneert, hoe onze Staatsregeling werkt en hoe de staatsinrichting in elkaar zit. Als partij begrijpen zij niets van de trias politica. Het zou een goede zaak als deze partij een studiedag gaat organiseren om haar leden op dit gebied bij te spijkeren.”

MFK-fractievoorzitter Dean Rozier sprak vanochtend tegen dat er sprake zou zijn van enige onenigheid binnen de coalitie. De MFK-fractie zou volgens hem afwezig zijn geweest omdat de partijleden een andere bijeenkomst zouden hebben. “Deze zaak is al in de Centrale Commissie van de Staten besloten. Alle partijen waren het erover eens. Onze aanwezigheid is niet vereist om de vergadering door te laten gaan en om de begroting te accorderen. De PAR heeft acht zetels, terwijl de PS vier heeft. Zij moeten toch in staat zijn om een quorum te vormen?”, aldus Rozier vanochtend.