‘Begrotingstekort 2013 beheersbaar’ in Suriname

DE WARE TIJD:

20/09/2012

Paramaribo - De regering begint het komende dienstjaar met een financieel tekort. “Een beheersbaar tekort”, verzekert vicepresident Robert Ameerali. Cijfers wil de bewindsman niet prijsgeven. Dat laat hij over aan president Desi Bouterse, wanneer die op 27 september de jaarrede uitspreekt en de conceptbegroting voor 2013 bij het parlement indient.

Bedroeg het tekort bij de indiening van begroting van 2012 aanvankelijk SRD 688,9 miljoen, een half jaar daarna was het gestegen tot SRD 1,2 miljard.

Ameerali maakt zich overigens niet druk om het tekort. “Een regering die zou komen met een overschot, zou volgens mij geen goed plaatje geven, want dat zou inhouden dat alle noden van het volk zijn opgelost.

En dat is niet zo. Dus er is altijd behoefte aan meer budget”, geeft hij aan. Het streven zal er derhalve op gericht zijn om naarmate het dienstjaar vordert, het tekort op te heffen.

De voorbereiding van de begroting is volgens Ameerali “altijd een spannende tijd”, omdat niet alle ministeries kunnen krijgen wat ze zouden willen. Intussen zijn de voorbereidingen zo ver gevorderd dat de ontwerpbegroting 2013 aan de Staatsraad voor advies is voorgelegd.

President Bouterse bekijkt overigens nog zijn sociaal programma en wordt mogelijk nog hier en daar gesleuteld aan bepaalde posten, voordat de stukken aan De Nationale Assemblee zullen worden aangeboden. “Wij zijn in principe klaar, maar er komen nog enkele kleine modificaties”, laat de voorzitter van de ministerraad weten.

In de loop van 2013 worden grote investeringen in de Surinaamse economie verwacht, maar die zullen volgens Ameerali niet direct een positief effect hebben op de landsbegroting en de staatskas. De samenleving zal de effecten sneller merken in de vorm van onder andere meer werkgelegenheid, voorspelt de vicepresident.-.