Begrotingsbehandeling begint in oktober in Suriname

DE WARE TIJD:

19/09/2012

BRUSSEL - Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons streeft ernaar om uiterlijk in de derde week van oktober een aanvang te maken met de begrotingsbehandeling van het dienstjaar 2013. Simons zegt tegen dWT als het “enigszins kan”, voor de ACP-EU-top van eind november de begrotingsbehandeling afgerond moet worden.

Ze heeft intussen aan de griffier de opdracht gegeven om voor de departementale commissies afspraken te maken met de desbetreffende ministeries en relevante actoren. Hierdoor kunnen de commissies meteen na de ontvangst van de begrotingen op 27 september aan de slag met het uitbrengen van het eindadvies.

Guno Castelen, waarnemend fractieleider van het Nieuw Front, zegt geen moeite te hebben met een snelle behandeling van de begrotingen. Het Nieuw Front zal echter niet meewerken aan het eventueel “afjassen” van de begrotingsbehandeling. Castelen, die benadrukt dat in Nieuw Front-verband hierover nog niet is gesproken, zegt dat de begrotingsbehandeling het moment is om de regering te evalueren op de voorgenomen plannen en op het beleid dat uitgevoerd is. Volgens Castelen is 2013 een cruciaal jaar voor de regering. Het team is dan midden in zijn regeerperiode en wil performen. Daarbij is een evaluatie van twee jaar regeren ook noodzakelijk. Dus een snelle afhandeling van de begrotingsbehandeling kan niet.

Simons zegt dat de commissies aan de hand van de halfjaarlijkse cijfers over de realisatie van de begroting 2012, gesprekken hadden met de diverse ministeries. Daarnaast zijn er ook besprekingen gevoerd waarbij de commissies in zekere mate op de hoogte zijn welke zaken allemaal op de diverse begrotingen van de ministeries komen te staan. Ook dit gegeven zal maken dat de begrotingsbehandeling een vlotte start kan hebben.