Begrotingen Saba naar Nederlandse minister Plasterk09 NOVEMBER 2012

THE BOTTOM - Zowel de tweede begrotingswijziging 2012 als de begroting 2013 van Saba is door het CFT naar de Nederlandse minister van BZK Plasterk gestuurd ter goedkeuring.

AD 09.11.12