Begroting Suriname aangenomen, SRD 200 miljoen krijgt nieuwe bestemming

DE WARE TIJD:

18/02/2012

Paramaribo - Door van alle ministeries tien procent af te knibbelen, heeft de regering SRD 200 miljoen binnen de begroting een nieuwe bestemming kunnen geven. Het geld gaat naar de ministeries van Landbouw Veeteelt en Visserij, Sociale Zaken, Onderwijs, Transport Communicatie en Toerisme, Volksgezondheid en Sport. De begroting is gisteravond in een marathonsessie met 33 stemmen voor en twaalf tegen aangenomen.

Vóór de stemming diende de oppositie drie moties in over de gratieverlening van Romano Meriba, ‘pleegzoon’ van de president, de aannemingsovereenkomst over de bouw van de Carolinabrug en een motie over de beoordeling van de begroting. Geen van de drie moties haalden het, doordat de coalitie ze wegstemde.

Performance budget

Vicepresident Robert Ameerali maakte gisteren in het parlement bekend, dat er een verandering zal komen in een “soort performance based budget”. Per juni/juli wordt een evaluatie gepleegd en eventueel een suppletoire begroting ingediend. Daarbij zal gelden, dat ministeries die meer presteren, meer geld krijgen om hun doelen te realiseren. Het resultaat daarvan is, dat waar minder gepresteerd wordt, gesnoeid zal worden.

Alle ministers krijgen van Ameerali de ruimte om een strak tijdschema in te dienen waar binnen hun doelen zullen worden ge- realiseerd. Dit wordt gemonitord, waardoor vroeg bekend wordt of het betreffende ministerie het toegemeten geld zal opmaken.

De vicepresident maakte wel het voorbehoud, dat niet altijd geld het probleem is. Soms is de uitvoeringscapaciteit het probleem waartegen gehikt wordt bij de uitvoering van projecten. De leider van de Raad van Ministers hield de zaal voor, dat hij reeds tegen morrende ministers is opgelopen, omdat het niet onverdeeld met blijdschap is ontvangen, dat er geld beschikbaar zal zijn naar gelang er gepresteerd zal worden.

Simplistische benadering

Reagerend op kritiek vanuit de zaal zei Ameerali, dat er niet gesnoeid is in operationele kosten. Het ministerie van Justitie en Politie erbij aanhalend, voerde hij aan dat onder andere de politie niet bang hoeft te zijn dat zij minder auto’s zal hebben. Veiligheid wordt hoog in het vaandel gedragen.

Guno Castelen begrijpt de actie van de regering niet. Dit assembleelid voerde aan, dat juist wanneer de regering grote plannen wil uitvoeren, zij snoeit in de begroting. De uitspraak hierop van Rashied Doekhie, dat reeds jaren onderrealisatie plaatsvindt, ontlokte de kritiek van Ruth Wijdenbosch dat er sprake is van een simplistische benadering. Ameerali op zijn beurt voerde aan niet achterom te willen kijken, maar dat reeds lange jaren structureel onderrealisatie van de plannen plaatsvindt. “Of men budgetteert te hoog óf men realiseert te weinig. We weten het niet”, aldus Ameerali. Hij poogde de criticasters gerust te stellen door aan te geven, dat over vijf maanden de regering mogelijk weer in het college is om te vragen om aanpassing van de begroting. Echter zal dit afhangen van de prestaties van het regeerteam.

Tekort

Het begrotingstekort is nu SRD 700 miljoen oftewel 5.4 procent van het verwachte Bruto Binnenlands product (BBP). De verwachte inkomsten met de nieuwe begroting, die de regering heeft ingediend bij de Nationale Assemblee zijn nu SRD 4.7 miljard. De uitgaven worden geraamd op SRD 5.4 miljard wat het tekort op 1.2 miljard brengt.