Begroting 2012 op agenda Staten CuraçaoDONDERDAG, 21 JUNI 2012

WILLEMSTAD — De Centrale Commissie van de Staten neemt volgende week donderdag de eerste suppletoire begroting 2012 in behandeling. De vergadering vangt aan om negen uur ‘s ochtends. Over de suppletoire begroting is in de afgelopen periode veel te doen geweest. De begroting had al op 15 mei ingediend moeten zijn bij de Staten, maar kwam pas vorige week – op 12 juni – bij het parlement binnen.

De verlate begroting speelde een belangrijke rol bij de openbare vergadering van de Staten, waarin werd stilgestaan bij het beleid van Financiën-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK). De minister gaf vorige week maandag, samen met partijgenoot en premier Gerrit Schotte, aan dat de begroting naar de Staten zou zijn gestuurd. De volgende ochtend bleek dat de begroting nog niet binnen was bij de Staten. Tijdens de openbare vergadering van afgelopen vrijdag gaf Jamaloodin aan dat hij nooit had gezegd dat de begroting al bij de Staten was binnengekomen, maar dat die was verstuurd.

Ook ging de minister in op het feit dat de begroting bijna een maand later dan vereist bij de Staten was ingediend. Volgens hem was de vertraging ingegeven door het feit dat de regering de begroting te laat van de RvA had teruggekregen. De Raad van Advies stelt de concept-begroting op 12 april van de regering te hebben ontvangen. Aangezien de raad een serie vragen had over het ontwerp, werd op 25 april een brief gestuurd naar Jamaloodin. Zijn antwoord volgde pas op 8 mei. “Aangezien het voorgaande van invloed is geweest op de termijn waarbinnen de raad kan adviseren, brengt de raad zijn advies uit op een later tijdstip, dan de Landsverordening Comptabiliteit 2010 voorschrijft”, aldus de RvA.

De RvA plaatst in zijn advies tal van kanttekeningen bij de concept-suppletoire begroting. Het gaat hierbij om de manier waarop de regering de tekorten op de begrotingen voor 2011 en 2012 wil dekken met inkomsten uit de Belastingregeling Koninkrijk (BRK). De RvA dringt aan op meer transparantie ten aanzien van de BRK-inkomsten en tevens de manier waarop de regering de tekorten op de begroting wil dekken. Verder heeft de RvA ook bedenkingen bij de tijdsplanning van de regering om de aangekondigde maatregelen in de gezondheidssector te introduceren, maar ook bij de economische vooruitzichten van de regering. Deze gaan uit van een economische groei van 0,1 procent, terwijl de Centrale Bank uitgaat van een groei tussen de -0,1 en -0,6 procent. De RvA adviseert de regering om de begroting niet bij de Staten in te dienen, zonder dat er rekening is gehouden met de punten die in zijn advies aan bod komen.

Ook het College financieel toezicht (Cft) heeft zijn bedenkingen bij het concept en brengt ‘voorlopig’ een negatief advies uit over de suppletoire begroting. Het toezichtorgaan heeft zijn bedenkingen over de extra opbrengsten die de regering nog dit jaar denkt binnen te halen met maatregelen in de gezondheidszorg (60 miljoen) en dividendopbrengsten van overheids-nv’s (25 miljoen) en heeft de regering twee weken de tijd gegeven om een plan van aanpak voor deze derving van 85 miljoen op te stellen. Deze termijn loopt morgen af.