Begroting 2012 nog steeds niet naar Staten CuraçaoDINSDAG, 12 JUNI 2012

WILLEMSTAD — Ook Statenvoorzitter Ivar Asjes heeft minister van Financiën George ‘Jorge’ Jamaloodin op een leugen betrapt. De eerste gewijzigde begroting voor 2012 is nog steeds niet naar de Staten gestuurd.

Tijdens de persconferentie van gisteren zei Jamaloodin nog dat op diezelfde dag de begroting naar de Staten was gestuurd. “Ik heb geconstateerd dat de begroting met bijbehorende beleidsnotities nog niet naar de Staten is gestuurd”, zei Asjes vanochtend. Hij wees er verder op dat de minister de begroting volgens het comptabiliteitsvoorschrift al op 15 mei aan de Staten had moeten doen toekomen.

Dat is niet gebeurd. Toen heeft de overheid, aldus Asjes, aangegeven dat de begroting op 31 mei gestuurd moest worden. Dat is ook niet gebeurd. Gisteren heeft de minister van Financiën tijdens een persconferentie aangeven dat de begroting naar de Staten was gestuurd, maar Asjes zei vanochtend dus dat de Staten deze nog steeds niet hebben ontvangen.

Ook hekelde Asjes het feit dat achteraf is gebleken dat de begroting 2011 een groot tekort kende. Hij zei dat de regering de begroting uitvoert binnen de kaders die het parlement heeft goedgekeurd. Mocht dit niet lukken dan moet tijdens het jaar de begroting dusdanig worden bijgesteld dat deze in balans blijft.

De begroting 2011 werd begin vorig jaar opgesteld met een surplus van meer dan 50 miljoen gulden. Aan het eind van 2011 kende de begroting echter een tekort van meer dan 160 miljoen. Incidentele meevallers zijn gebruikt om dit gat te vullen. “Dit is geen de correcte manier om met de begroting om te gaan”, aldus Asjes.

 13 JUNI 2012

AD 13.06.12