Begeleiding van ondernemers door ondernemers


MAANDAG, 18 JANUARI 2016

WILLEMSTAD — Op Curaçao heeft nog niemand deelgenomen aan het Erasmus Programma. Het ministerie van Economische Ontwikkeling (EO) organiseerde afgelopen week een informatieavond over het project bij Workspot Curaçao in Scharloo. Dit in samenwerking met Startup Curaçao, het Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI) en de University of Curaçao (UoC).

Het programma is een uitwisselingsproject tussen lidstaten van Europa. Startende ondernemers uit alle lidstaten van de Europese Unie (EU) krijgen daarbij de kans om te leren van de praktijkervaring van een ondernemer in een ander land. In de vorm van een stage kan men on-the-job-kennis opdoen met betrekking tot diverse bedrijfsprocessen. Het project wordt deels gefinancierd door de EU.

Omdat Curaçao deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden kunnen ook lokale ondernemers zich aanmelden. Het programma bestaat al een aantal jaren, maar tot nu toe heeft niemand uit Curaçao zich opgegeven. Dit geldt zowel voor aspirant-ondernemers als voor begeleidende ondernemers.

Startup Curaçao en Workspot Curaçao willen hier echter verandering in brengen. “Door middel van de uitwisseling van kennis en middelen kan men van elkaar leren en met oplossingen komen voor soortgelijke hindernissen die starters tegenkomen.” Tijdens de informatieavond werden gegadigden op de hoogte gebracht van de mogelijkheden die het project biedt. Het was een geslaagde avond, waarbij ondernemers het gesprek met elkaar aangingen. Hoogleraar van de UoC Richard Martina gaf daarnaast een korte training over de belangrijkste componenten van een bedrijfsplan.

Men kan zich gedurende het hele jaar opgeven voor het programma. Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Fiona Curie (MEO). Dit kan telefonisch via 462-1444 (ext. 134) of per e-mail: fiona.curie@gobiernu.cw.

Bron: Amigoe, Curacao