Bedrijven Volksgezondheid Suriname richting autonomie

DE WARE TIJD:

05/03/2012

Paramaribo - Bedrijven vallende onder het ministerie van Volksgezondheid zullen binnen niet al te lange tijd autonoom opereren, waardoor ze in staat zijn marktconform te functioneren.

Dit zegt Minister Celsius Waterberg in gesprek met de krant. De bewindsman zegt dat er vaker is aangegeven dat als wordt afgestapt van overheidsbureau- cratie er meer geproduceerd en efficiënter gewerkt kan worden. “We willen hen de ruimte bieden”. Waterberg zegt dat het ministerie diensten zal afnemen van de bedrijven. De instanties die reeds autonoom draaien, zijn het Staats Zieken Fonds (SZF), Regionale Gezondheids Dienst (RGD) en het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS).

Ziekenhuizen

De overheidsziekenhuizen bevinden zich ook in het proces van verzelfstandiging. Alle ziekenhuizen zitten in een andere fase van dit proces. Het Academischziekenhuis, ’s Landshospitaal en het Streek Ziekenhuis Nickerie (SZN) zijn al ver gevorderd. Deze zijn al in een stichtingsvorm gegoten. In vergelijking met de overige ziekenhuizen loopt het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) ver achter in het proces. Dit centrum is nog een integraal deel van het ministerie.

Evenals PCS is BOG nog overheidsafhankelijk. In het geval van Bureau Dak en Thuislozen (BDT) zegt de minister dat het als een autonoom parastataal bedrijf is begonnen en verder ontwikkeld moet worden.

Stagnatie

Statuten, juridische problemen en het ontbreken van een personeelsregelement houden de verzelfstandiging in sommige gevallen tegen.

De minister zegt dat men blijft steken, omdat men nog wil teren op de voorzieningen en de zekerheden van het ambtenaar zijn. “Een ambtenaar krijgt niet zomaar ontslag. Bij een particulierbedrijf kan je van de een op andere dag op straat worden gezet als de inzet te wensen overlaat”, legt hij uit. De verzelfstandiging wil niet zeggen dat de bedrijven geen overheidsbijdrage krijgen. “Ze voeren een dienst uit voor de overheid waarvoor betaald wordt.” Als voorbeeld haalt Waterberg de RGD aan, die zorgt voor de primaire gezondheidszorg voor personen in de kustvlakte.

De minister benadrukt dat er geenszins sprake is van subsidie als er diensten worden afgekocht door de regering. Hij noemt het een onterechte benadering. Waterberg ziet graag dat deze zienswijze verandert. “Wij subsidiëren niet. Wij betalen voor de geleverde diensten. U levert diensten tegen een bepaald bedrag en u wordt daarvoor betaald.” Daarnaast verwacht de minister dat de diensten naar behoren worden uitgevoerd. “We moeten zakelijk zijn”.