Beatriz Doran-Scoop ondervoorzitter Curacaose Raad van AdviesVRIJDAG, 02 NOVEMBER 2012

WILLEMSTAD — Beatriz Doran-Scoop (66) is benoemd tot ondervoorzitter van de Raad van Advies (RvA). Zij volgt vertrekkend ondervoorzitter Carl Grüning op. Doran-Scoop trad zes jaar geleden toe tot de RvA, het hoogste adviesorgaan van de overheid. In juli van dit jaar is zij door de overige leden en de gouverneur gepolst voor de functie. De benoeming gebeurde in samenspraak met de gouverneur en de interim-minister-president.

De hoofdtaak van de Raad is het adviseren over wet- en regelgeving, te weten ontwerp-landsverordeningen, ontwerp-landsbesluiten houdende algemene maatregelen, voorstellen van rijkswetten en voorstellen van algemene maatregelen van rijksbestuur. Doran-Scoop gelooft heilig in het hoogste adviesinstituut. “De RvA heeft zich bewezen door de kwaliteit van de adviezen, die vrij van politiek zijn”, verklaart ze. Ze gaat er dan ook helemaal voor, zegt ze zelf. Voor de ondervoorzitter is een rol in het screeningsproces weggelegd. Als de formateur ook een kandidaat is voor een ministerspost, dan zal de ondervoorzitter van de RvA belast worden met de screening.

De afgelopen periode fungeerde ze als tweede ondervoorzitter. Als de ondervoorzitter de vergadering niet kan leiden dan neemt de oudste in de Raad, Ron Gomes Casseres, zijn taak waar. Als die ook verhinderd was, dan nam Doran-Scoop de voorzittershamer over. De kersverse ondervoorzitter is van huis uit jurist. Dat is een vereiste voor de functie. Dat heeft in haar voordeel gewerkt, zegt ze. “Verder is er ook naar mijn ervaring gekeken”, aldus Doran-Scoop. Naast jurist is ze ook socioloog. Sinds haar aantreden bij de RvA zat ze de commissie Onderwijs, Gezondheid en Sociale Zaken voor. Verder is ze lid van de commissie Juridische en Bestuurlijke Zaken. Slechts in de commissie Financieel-Economisch had ze geen zitting. “Dat ik in twee van de drie commissies binnen de RvA zit, heeft bijgedragen aan mijn voordracht”, legt ze uit.

Grüning diende afgelopen juni zijn ontslag in. Conform de wet worden leden ontslagen ingaande de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin zij 70 worden. Grüning was sinds 2003 lid van de RvA en fungeerde sinds april 2011 als ondervoorzitter. Nu hij ermee ophoudt is er een vacature ontstaan. Samen met de overige leden wordt er gekeken naar de discipline die nu het meest nodig is binnen de RvA, zegt Doran-Scoop. “We proberen samen alle takken van de overheid en gemeenschap te beslaan.” De voordracht van gewone leden gebeurt van binnenuit. Het voorstel wordt vervolgens ingediend bij de gouverneur.

Leden bekleden hun ambt niet langer dan vijf jaar, maar zijn terstond herbenoembaar. De overige leden zijn: Lisa Dindial, Ron Gomes Casseres, Richard Hart, Theo de Man, Charles do Rego en Frank Stüger.