B-min rating Fitch voorloper op verdere afglijding economie

07/03/2017

PARAMARIBO - De jongste verlaging van de kredietwaardigheid van Suriname door kredietwaakhond Fitch is volgens politici en critici de officiële voorloper op een verder afglijden van de Surinaamse economie. Waar het zal eindigen durft niemand te voorspellen. Wanneer de door Fitch gegeven prognose voor de toekomst en het beleid van de regering naast elkaar worden gelegd, ziet die toekomst er niet hoopgevend eruit.

Een tweede verlaging van de kredietwaardigheid door een internationaal ratingbureau mag volgens NPS-voorzitter en fractieleider in De Nationale Assemblee, Gregory Rusland niet lichtvaardig worden opgevat. Het bureau werkt met internationale normen. "Met deze verlaging wordt aan de internationale gemeenschap het signaal gegeven dat Suriname haar zaken niet op orde heeft en dat investeerders en zij die het land geld willen lenen een verhoogd risico lopen", zegt de politicus.

Oppositielid Asiskumar Gajadien (VHP) zegt dat de kredietvermindering en de prognoses van het bureau feitelijk zijn. Misschien nog belangrijker is echter, dat er geen enkel vooruitzicht is op verbetering. Er is geen garantie in het beleid dat de verdiencapaciteit zal worden verhoogd. Nog zorgwekkender is het volgens de parlementariër dat de regering in feite regeert op een niet-legitieme basis. Dit staaft hij door het gegeven dat de regering voorbij is gegaan aan de grondwettelijke verplichting een ontwikkelingsplan samen te stellen waarop de begroting is gebaseerd.

Alles wijst op, dat zoals Fitch ook aangeeft, voor de komende periode er steeds meer kostenverhogende maatregelen zullen volgen. Verwacht mag worden dat de rij- en voertuigenbelasting en de tarieven voor nutsvoorzieningen zullen worden verhoogd. "Het zal alleen maar erger worden voor de samenleving", zegt Gajadien.

Voorzitter Carl Breeveld van DOE merkt op dat de onthulling van gewezen topper Hans Moison bij de Surinaamsche Bank als zouden in het geheim constructies zijn bedacht om het beleid van de regering te financieren zonder dat het parlement daarvan op de hoogte is geweest, zijn volgens de politicus typerend. "Er is geen openheid van zaken. De regering weigert aanbevelingen van het Internationaal Monetair Fonds op te volgen, maar maakt wel acrobatische toeren om politiek stand te houden. Ik weet niet waar en hoe dit zal eindigen, maar ik weet wel dat we de regering moeten oproepen het roer drastisch om te gooien."

Bron: de Ware Tijd, Suriname