AVP: ‘Pensioenkosten ambtenaar stijgt met 20 miljoen’DONDERDAG, 23 FEBRUARI 2012

ORANJESTAD — Het parlement is dinsdag begonnen aan de behandeling van de Landsbegroting van 1,3 miljard florin. In de eerste vragenronde uitte AVP-parlementariër Juan David Yrausquin, ook voorzitter van de vaste Statencommissie voor Financiële en Economische Aangelegenheden, grote zorgen over de enorm gestegen kosten voor het pensioen van ambtenaren. Het gaat om bijna 20 miljoen florin meer.

Die stijging is volgens Yrausquin de hoogste van alle posten in de begroting van dit jaar. Het betekent volgens hem dat ‘100 procent van alle inkomsten uit bbo, grondbelasting, successiebelasting en motorrijtuigenbelasting’ opgaat aan het betalen van de ambtenarenpensioenen. Het gaat om een totaalbedrag van tegen de 150 miljoen florin. “Dat bedrag is ook gelijk aan de totale rente die de overheid moet aflossen op de staatsschuld van meer dan 2 miljard florin.”

Het Statenlid is behoorlijk bezorgd over deze ontwikkeling. Temeer omdat dit betekent dat aan het eind van de dag een grote groep burgers die geen ambtenaren zijn, opdraaien voor de pensioenkosten van de ambtenaren. Het pensioenfonds Apfa, waarin het ambtenarenpensioen wordt gestort, is namelijk nog steeds niet dekkend. Ondanks een verhoging van de pensioenleeftijd van ambtenaren en bezuinigingen op de regeling zelf, wat de regering met de bonden overeen kwam in de Sociaal Dialoog, is het fonds nog steeds niet dekkend. De afspraak is namelijk ook, zegt Yrausquin, dat de regering een vaste premie betaalt en Apfa zelf weer dekkend wordt aan de hand van een herstelplan die samen met toezichthouder de Centrale Bank is opgesteld. De dekkingsgraad hangt echter nog steeds rond de 70 procent, ondanks die afspraken. Dit betekent dus dat de overheid, zoals wettelijk is geregeld, moet bijspringen om het tekort te dekken. De belastingbetaler draait hiervoor op, aldus de parlementariër en daarbij zal de regering moeten bezuinigen op andere kosten zoals onderwijs, infrastructuur om de pensioenen van ambtenaren te kunnen blijven betalen.

In de pensioenkosten van 150 miljoen florin zijn volgens Yrausquin ook niet de kosten opgenomen van de indexering van de pensioenen van gepensioneerden. De regering kwam dit onlangs overeen met Oppa, de belangenorganisatie van gepensioneerde ambtenaren. De kosten van die verhoging staan in een Nota van Wijziging die nog bij het parlement moet worden ingediend. Dinsdag liet parlementsvoorzitter Paul Croes (AVP) weten dat de fracties alle Nota’s met wijzigingen voor de begroting van 2012 na de eerste vragenronde krijgen.