‘Automatische kinderbijslag onverstandig’

6 maart 2017

Kralendijk - Het automatisch toekennen van kinderbijslag in Caribisch Nederland is niet zinvol. Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Tweede Kamer. Zij heeft op aandringen van de Kamer onderzoek laten doen naar de mogelijkheid om kinderbijslag automatisch toe te kennen bij een tweede en volgend kind. Daaruit is gebleken dat het wei nig voordeel oplevert en zelfs nadelig kan werken.

Klijnsma heeft drie argumenten om het idee af te wijzen. Het risico dat de kinderbijslag verkeerd terechtkomt is relatief groot. Zelf aanvragen is sneller en het derde argument is dat het om een vrij gering aantal gevallen gaat. De verkenning, zoals de staatssecretaris het onderzoek noemt, is uitgevoerd door de unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Die wijst erop dat kinderen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) vaak niet bij de biologische ouders wonen, maar bij een grootouder of ander familielid. Dit is niet altijd bekend bij de bevolkingsadministratie.

Volgens de wet krijgt de verzorger de kinderbijslag. Daarom moet de unit SZW bij de aanvraag controleren waar het kind daadwerkelijk woont. Bij een automatische toekenning zou dit achteraf gebeuren, wat kan leiden tot terugvordering. Bovendien krijgt de unit SZW de mutaties in de bevolkingsadministratie met twee maanden vertraging, zodat het persoonlijk aanvragen van kinderbijslag sneller werkt.

Tot slot stelt Klijnsma dat het eventuele voordeel van automatische toekenning bij een tweede en volgende geboorte beperkt is. Er worden ongeveer 250 kinderen per jaar in Caribisch Nederland geboren en bij de helft van de gezinnen die kinderbijslag ontvangen gaat het om een gezin met één kind.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao