Ashiana op weg naar professionalisering

17/02/2017

PARAMARIBO - Het verzorgings- en verpleeghuis Ashiana herdacht gisteren zijn zesendertigjarig bestaan. Vanwege de schaarse financiële middelen werd dit sober herdacht. Dankzij sponsoring kon er een kerkdienst gehouden worden. Tevens is de Soos van het bejaardentehuis heropend.

De mensen die minder bezoek krijgen, zijn meer betrokken bij de activiteiten omdat het tehuis ervoor wil zorgen dat zij zich niet eenzaam voelen. Met de heropening van de Soos is er nu een volle dagbesteding. Er zijn nu continu activiteiten waarmee de oudjes zich kunnen amuseren. Het is de bedoeling dat er trainingen gegeven worden aan de werkers van de Soos, zoals creatieve therapie en activiteitenbegeleiding om zaken professioneler aan te pakken.

Op 1 maart is Ose Jabini een jaar directeur. Onder zijn leiding wordt getracht het tehuis een nieuw gezicht te geven: "We hebben toch wel veel gedaan. De bewoners worden meer betrokken bij activiteiten." Sinds de aanstelling van Jabini is gewerkt aan kwaliteitsverbetering binnen de zorg. De directeur zegt dat er minder incidenten zijn in vergelijking met een jaar terug. Aan het personeelstekort moet nog gewerkt worden.

Bron: de Ware Tijd, Suriname