Arubaanse regering wil maximumhoogte loonbeslag omlaagMAANDAG, 22 OKTOBER 2012

ORANJESTAD — De regering wil de beslagvrije voet, de hoogte van het bedrag dat bij salarisbeslagen moet worden vrijgelaten, verhogen van 70 procent naar 75 procent. Voor mensen met het minimumloon zou een beslagvrije voet van 90 procent gaan gelden.

De regering wil hiermee het basisinkomen van families beschermen. Nu is het zo dat loonbeslag volgens de wet maximaal 30 procent van het nettosalaris mag bedragen. Voor iemand met het minimumloon is dat bijna 500 florin per maand. Met een nieuwe wet, zoals de regering voorstelt, wordt dat bedrag verlaagd naar 150 florin.

Voor mensen die meer betaald krijgen dan het minimumloon wil de regering een maximum van 25 procent loonbeslag. Het gaat om burgers die door de rechter een aflossingsverplichting opgelegd hebben gekregen wegens een schuld. Schuldeisers houden het recht om via de rechter beslag te leggen op een deel van het salaris. De regering benadrukt dat de geldelijke beperking niet geldt voor alimentatie. Deze regeling blijft zoals vanouds. Volgens premier Mike Eman (AVP) komt het vaak voor dat werknemers en hun familie leven met beslaglegging van eenderde van het inkomen. Dit levert volgens Eman een oneerlijke situatie op waarin een groot deel van het minimuminkomen van de familie in beslag wordt genomen.

Het voorstel van de regering komt aan bod tijdens de eerstvolgende Sociaal Dialoog. Het verbeteren van de koopkracht van werknemers is een thema dat al op verschillende momenten aan bod is geweest tijdens de Sociaal Dialoog. Zo geldt nu een reparatietoeslag voor iedereen die een salaris tot en met 2500 florin per maand ontvangt, is er reparatietoeslag gekomen voor gepensioneerden, is het minimumloon verhoogd en zijn er andere maatregelen getroffen die de koopkracht moeten verbeteren.