‘Arubaanse regering moet 108 miljoen florin meer lenen dan in 2009’MAANDAG, 12 MAART 2012

ORANJESTAD — Om het financieringstekort voor dit jaar te kunnen dekken, moet de regering 270 miljoen florin lenen. Dat is 106 procent ofwel 108 miljoen florin meer dan in 2009. Daarnaast steeg de verkoop van publieke eigendommen met 19 miljoen (90 procent) naar 40 miljoen florin. Ook investeerde de overheid fors meer, namelijk 131 miljoen florin en dat is 53 miljoen (68 procent) meer.

Dat blijkt uit een analyse die Juan David Yrausquin (AVP), parlementariër en ook voorzitter van de vaste Statencommissie Financiële en Economische Aangelegenheden, maakte van de begroting van 2012 in vergelijking met die van 2009. Het gaat om een ‘droge uitleg’, zegt hij, zonder de redenen voor de verschillen in de begrotingen toe te lichten. Yrausquin wil hiermee burgers slechts laten zien wat de verschillen zijn en dat zij deze cijfers als referentie kunnen gebruiken bij het debat over de overheidsfinanciën. Hij benadrukt verder dat de begrotingscijfers van dit jaar nog voorlopige cijfers zijn, omdat het parlement de begroting van 2012 nog niet heeft goedgekeurd. In zijn analyse heeft Yrausquin wel de Nota van Wijziging meegenomen ofwel wijzigingen die de regering inmiddels heeft aangebracht in de concept-begroting van dit jaar.

Duidelijk blijkt uit het verhaal dat er vooral een groot verschil zit in de kosten en investeringen. De vaste kosten zijn geraamd op 1,33 miljard florin en dat is 132 miljoen florin meer dan in 2009. Die stijging komt vooral door de toename van de salarissen en premieafdrachten (AZV, AOV/AWW en Apfa) voor ambtenaren. Dat bedrag nam met 8,3 procent toe, ofwel met 48 miljoen naar het totaal van 626 miljoen florin. Het bedrag gereserveerd voor interne overdrachten (indexering ambtenaren, onderstand, reparatietoeslag) zorgt ook voor een toename aan vaste kosten van de overheid. Het gaat om een stijging van afgerond 61 procent vergeleken met 2009, ofwel 39 miljoen florin meer naar een totaalbedrag van 103 miljoen florin.

De vaste kosten die de overheid aan rente kwijt is, steeg met 23 miljoen florin (18,1 procent) naar 150 miljoen florin. Ook de bijdragen aan onder meer de AZV, DOW, de Staten, Algemene Rekenkamer en Raad van Advies gingen omhoog met bijna 10 procent (19 miljoen) naar 212 miljoen florin. Aan goederen en diensten wil de overheid vergeleken met 2009 wel minder uitgeven. Het gaat om een bedrag van 7 miljoen florin minder (-3,5 procent), ofwel in totaal 195 miljoen florin.

Investeringen en inkomsten

Yrausquin constateert ook dat de investeringen en financieringen (studieleningen) flink zijn toegenomen vergeleken met drie jaar terug. Het gaat om een stijging van 53 miljoen florin (bijna 70 procent) naar 131 miljoen florin in totaal. Die toename heeft vooral te maken met de bijdragen voor investeringsfondsen als FDA, DOW, het Infrastructuurfonds en het Onderwijsfonds. Die stegen met 35 miljoen (afgerond 129 procent) naar een totaal van 70 miljoen florin. De regering investeert ook direct en ook dat bedrag steeg van 15 naar 30 miljoen florin (100 procent). Aan financieringen wil de overheid afgerond 11 procent meer uitgeven. Het gaat om een totaalbedrag van 31 miljoen en dat is 3 miljoen florin meer dan in 2009 het geval was.

De inkomsten van de overheid stijgen ook met 45 miljoen florin, is de raming althans voor dit jaar. in 2009 raamde de overheid nog 1,07 miljard florin binnen te krijgen, voor dit jaar is de verwachting afgerond 1,12 miljard. Dit laatste komt vooral door de verwachte toename aan directe belastingen naar 497 miljoen florin (bijna 10 procent). Ook voorspelt de regering aan andere inkomsten zoals boetes meer op te halen. Het gaat hier om 34 miljoen florin en dat is afgerond 42 procent ofwel 10 miljoen florin meer dan in 2009. Uit de indirecte belastingen verwacht de regering lagere opbrengsten, namelijk 419 miljoen florin en dat is bijna 6 procent minder.