Arubaanse regering in gesprek met pensioenfonds over herstelplanRegering en Apfa nog in gesprek over herstelplan

DINSDAG, 15 MEI 2012

ORANJESTAD — De regering en pensioenfonds Apfa zijn nog steeds in gesprek over het bedrag dat de overheid moet betalen om het ambtenarenpensioenfonds weer dekkend te krijgen.

Een belangrijk discussiepunt tussen de regering en Apfa is echter nog steeds hoeveel de overheid dus moet betalen om het ambtenarenpensioenfonds weer op de rails te krijgen. De overheid is nu gemiddeld 150 miljoen florin per jaar kwijt aan de pensioenkosten van ambtenaren. En dat is zonder de kosten van indexering van pensioenen mee te nemen, waardoor het bedrag dus nog verder kan oplopen.

Dat laat Financiën-minister Mike de Meza (AVP) weten. De deadline die eerder was gesteld door toezichthouder Centrale Bank van Aruba is al ruim een maand verstreken. Begin april werd bekend dat de dekkingsgraad van het Nieuw Pensioenreglement (NPR 2011) eind februari 69,6 procent bedroeg. Ver onder het minimum van 100 procent. En eigenlijk moet de dekkingsgraad hoger dan 105 procent zijn - volgens het fonds zelfs hoger dan 111 procent - zodat Apfa aan alle verplichtingen kan voldoen.

Correctie

Overigens heeft de huidige regering geen achterstand in het afdragen van premies. Dit stond verkeerd in het artikel ‘Tekort overheid 2012 stijgt tussen 50 en 100 miljoen’ dat Amigoe afgelopen vrijdag publiceerde. Hierin gaf Statenlid Juan David Yrausquin (AVP) aan dat het tekort bij de overheid voor dit jaar flink hoger uitvalt, onder meer dus vanwege de problemen bij Apfa. Hij verwacht dat de overheid voor 2010 nog zo’n 80 miljoen florin en voor 2011 zo’n 90 miljoen florin moet betalen in het kader van het herstelplan. Dat is dus niet vanwege een zogenoemde achterstand in premieafdrachten. Voor dit jaar heeft de regering bovendien de werkgeverspremies weer mee begroot.