Arubaanse Raad van Advies: ‘Huurkosten nieuw ziekenhuis doorverhalen via AZV’WOENSDAG, 03 OKTOBER 2012

ORANJESTAD - Als de overheid meer huur betaalt voor het ziekenhuisgebouw dan ze ontvangt, dan kan de overheid daarin ook voorzien door een verhoging van de bijdrage aan ziektekostenverzekeraar AZV.

Dat adviseert de Raad van Advies ten aanzien van het wetsvoorstel waarin de regering toestemming vraagt voor bepaalde handelingen in het ziekenhuisproject. Dit project behelst de renovatie en uitbreiding van het Horacio Oduber Hospitaal (HOH). Gisteren schreef Amigoe hier al over. Een van de handelingen is het aangaan van een huur- en verhuurovereenkomst. De overheid verkoopt het huidige ziekenhuispand aan Stichting Onroerend Goed Aruba (Soga), die in 2005 is opgericht door pensioenfonds Apfa en investeringsbank AIB. Vervolgens huurt de overheid dit pand en ook de geplande nieuwbouw terug, waarna ze deze panden weer onderverhuurt aan het ziekenhuis. De Raad wil meer inzicht in deze constructie en ook alternatieve scenario’s. Ook wil deze dus weten wat de effecten zijn voor de overheidsbegroting op langere termijn alsook voor AZV.

Over dit laatste, zegt de Raad, dat als de overheid meer huur aan Soga betaalt dan ze krijgt van het ziekenhuis, dit verschil dus gevolgen heeft voor de overheidsfinanciën. De overheid zou dit dan ook kunnen opvangen door het bedrag dat ze jaarlijks aan AZV bijdraagt, te verhogen.

In antwoord hierop zegt de regering dat het de bedoeling is dat het ziekenhuis een huur van 1 florin per maand blijft betalen. Aan de andere kant gaat de overheid vanaf 2014 11,8 miljoen florin betalen aan Soga, oplopend naar 24 miljoen florin vanaf 2017 en de 25 jaren erna. Het gaat om een totaal bedrag van 677 miljoen florin voor 29 jaar. Dat houdt dus in dat de overheid inderdaad veel meer betaald aan huur dan ze van het ziekenhuis terug krijgt.

Tot en met december 2016 blijft het ziekenhuis zelf wel opdraaien voor de kosten van het groot en klein onderhoud van het huidige gebouw. Soga betaalt het groot onderhoud van de nieuwbouw en het ziekenhuis betaalt na intrek hierin alleen de kosten voor klein onderhoud.

Tweede onderhoudsprotocol

Pas als het huidige HOH-gebouw in 2016 is gerenoveerd, zal er een nieuwe onderhoudsprotocol worden afgesloten tussen Soga en de overheid. Het is dan, zegt de regering, dat het effect van de bijdrage van AZV aan het ziekenhuis weer als gespreksonderwerp op tafel komt.