Arubaanse gedetineerden winnen rechtszaak tegen Korrektie Instituut Aruba gedeeltelijkDONDERDAG, 01 NOVEMBER 2012

ORANJESTAD — In het kort geding van gedetineerden van het Korrektie Instituut Aruba (KIA) tegen het Land Aruba, zijn beide partijen deels in het gelijk en deels in het ongelijk gesteld. De overheid moet binnen een bepaalde periode zorgen voor verbeteringen zoals het regenvrij maken van cellen en het zorg dragen voor studie-, werk- en sportmogelijkheden.

Andere eisen zoals een maximum van twee personen per cel en een langere verlofregeling, zijn afgewezen. De overheid bestudeert de uitspraak en beraadt zich nog over een mogelijk hoger beroep. Dat heeft advocaat Annemarie Verblackt vanochtend aan Amigoe laten weten. “We zijn het op bepaalde punten oneens met het vonnis. Het lijken misschien minimale dingen, maar we willen geen precedent scheppen”, legt ze uit.

De gedetineerden spanden vorig jaar al een zaak aan tegen de overheid omdat op bepaalde afdelingen regenwater de cellen binnenkomt. Toen besloot het Gemeenschappelijk Hof dat de overheid binnen zes maanden de cellen regenvrij moest maken. Omdat de situatie volgens de gedetineerden eerder verslechterde dan verbeterde, spande een aantal gevangenen opnieuw een kort geding aan. Na bezoek aan de bewuste cellen in KIA oordeelde de rechter gisteren dat er weliswaar maatregelen genomen zijn om ‘inregenen’ te voorkomen, maar dat deze niet voldoende zijn om uit te sluiten dat het in de cellen toch lekt. Nu moet het Land Aruba binnen drie maanden na het vonnis, aanvullende maatregelen treffen. Daarnaast moet de overheid binnen een maand voorzien in verbeteringen van de privacy van gevangenen. De eisers moeten ‘in voldoende afzondering gebruik kunnen maken van het toilet en de douche in de cel’. Daarom moet in iedere cel een gordijn over de gehele breedte van de doorgang (van het natte gedeelte) geplaatst worden en op een hoogte van minimaal 1,80 meter.

Studie en sport

Gedetineerden moeten binnen zes maanden van de overheid de gelegenheid krijgen om gedurende minimaal vier uur per dag (zaterdag en zondag niet inbegrepen) een studie te volgen dan wel werk te verrichten. Daarnaast moet de overheid voorzien in een ‘voldoende uitgeruste fitnessruimte’ waar de gedetineerden kunnen trainen. Gevangenen moeten één uur per dag begeleide sporttraining kunnen volgen, hetzij binnen hetzij buiten de fitnessruimte. De recreatieruimtes moeten bovendien lekvrij worden gemaakt en ingericht zodat ze ‘daadwerkelijk voor recreatie gebruikt kunnen worden’. Ten slotte moet de overheid per direct zorgen voor toegang tot bibliotheekvoorzieningen in KIA, ten minste één keer per twee weken.

Dwangsom

De eis voor een dwangsom om het vonnis kracht bij te zetten, werd afgewezen door de rechter. “Het gerecht gaat er vanuit dat het Land het vonnis vrijwillig zal nakomen.” Dit ondanks dus een eerder vonnis van het Hof niet volledig is nagekomen.