Arubaanse belastingtabel aangepast aan deflatie

DONDERDAG, 16 JANUARI 2014

ORANJESTAD — Om meer belastingen binnen te halen, kan de regering de tarieven verhogen. Een andere manier is om de tabelinkomens aan te passen. En dat laatste is nu gebeurd. Met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar zijn de tabelinkomens met 2,9 procent verlaagd aan de deflatie van vorig jaar. Dat betekent dat burgers sneller in een hoger belastingtarief vallen.

Jaarlijks wordt de tabel onder de loep genomen en door de minister van Financiën aangepast aan de gemiddelde consumentenprijs op basis van informatie van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). De gemiddelde consumentenprijzen zijn vorig jaar volgens CBS met 2,9 procent gedaald. Met als gevolg dat dus ook het tabelinkomen met hetzelfde percentage omlaag is gegaan. De Belastingdienst heeft daarom een nieuwe belastingtabel opgesteld met alle wijzigingen. “Een burger moet mogelijk meer inkomsten- of loonbelasting gaan betalen in 2014. Alles is afhankelijk van hoe hoog het belastbaar inkomen van deze burger is”, aldus de Belastingdienst.

Rekenvoorbeeld

Alleenstaanden met een bruto jaarinkomen tussen 27.766 florin en 37.942 florin moesten vorig jaar 9,55 procent aan inkomstenbelasting afdragen. Vanaf dit jaar begint het tarief van 9,55 procent al bij een bruto jaarinkomen van 27.548 florin. Een verschil ruim 200 florin bruto op jaarbasis. Hogere inkomens vallen sneller in een hoger tarief. Zo is het hoogste belastingtarief (58,95 procent voor tariefgroep 2) al geldig vanaf een bruto jaarinkomen van 324.621 florin. In 2013 moesten burgers nog een jaarinkomen van meer dan 333.711 florin hebben om in het hoogste belastingtarief te vallen. Een verschil van ruim 9000 florin bruto per jaar. Amigoe schreef op 4 januari dat Aruba nog altijd het hoogste tarief aan inkomstenbelasting ter wereld kent, 58,95 procent. Met de verlaging van het tabelinkomen vallen burgers nu dus eerder in het hoogste tarief.

Belastingvrij

Om het tabelinkomen te bepalen, wordt door de Belastingdienst een deel van het salaris buiten beschouwing gelaten. Hierover hoeft geen belasting worden afgedragen. Dat belastingvrije bedrag ligt op 20.252 florin per jaar en is vergeleken met vorig jaar niet aangepast. Alleen over het salaris boven dat bedrag moet inkomstenbelasting worden betaald.

Bron: Amigoe, Aruba