Arubaans AOV-fonds in 2014 zonder reservesZATERDAG, 10 NOVEMBER 2012

ORANJESTAD — Het fonds voor het algemeen ouderdomspensioen AOV heeft in 2014 geen reserves meer. Het tekort is dan naar verwachting 55,8 miljoen florin oplopend tot 2,3 miljard florin in 2033 indien er geen maatregelen genomen worden, zoals verhoging van de pensioenleeftijd en premies.

Dat blijkt afgelopen woensdag uit de projecties van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan de vaste Statencommissie Financiële en Economische Aangelegenheden. Inmiddels is de informatie hierover in bezit van Amigoe.

Maatregelen die al zijn genomen zoals dit jaar het flexpensioen, waarbij mensen ervoor kunnen kiezen om vijf jaar langer door te werken tegen een hoge pensioenuitkering, blijken te weinig op te leveren. Indien er niets gebeurt, zal de overheid dus vanaf 2014 het miljoenentekort uit eigen zak moeten betalen. Dit is volgens de wet verplicht. Het tekort loopt verder op omdat ook het aantal personen dat met pensioen gaat sterk stijgt. In 2012 (voorlopige cijfers) zijn er 18.652 pensioentrekkers en in 2033 naar verwachting 31.508. SVB berekent dat in deze periode de uitkeringslasten stijgen met 64,5 procent en de inkomsten slechts toenemen met 26,5 procent.

Pensioenleeftijd

De huidige AOV-premie is 12,5 procent, maar de benodigde premie voor 2012 zou 15,4 procent moeten zijn en loopt in het huidige (basis)scenario op naar 20,3 procent. De SVB maakte echter ook scenario’s waarbij de pensioenleeftijd wordt verhoogd, wat betekent dat mensen pas later hun AOV krijgen. Dit zal op de korte termijn echter niet direct invloed hebben op het fonds, omdat de voordelen op zijn vroegst pas vanaf 2016 merkbaar zijn. Er zijn twee scenario’s. Bij de eerste wordt de pensioenleeftijd per 2016 verhoogd naar 62 jaar. Het aantal pensioentrekkers daalt dan (in 2016 met 1315 personen, in 2018 met 2661 personen en in 2033 met 3780 personen) en daarmee ook de uitkeringslasten (7,8 miljoen in 2016, 30,8 miljoen in 2018 en 24,6 miljoen in 2033). De premies zullen minder hard hoeven te stijgen, ofwel in 2016 tot 16,8 procent, in 2018 tot 16,2 procent (2 procentpunt minder vergeleken met het basisscenario) en in 2033 tot 19 procent. De reserves nemen toe met 7,8 miljoen florin in 2016, in 2018 met 61,9 miljoen florin en in 2033 naar verwachting met 0,54 miljard.

In het tweede scenario wordt de pensioenleeftijd verhoogd naar 65 jaar en dat gaat in per januari 2019. Het betekent dat er tussen 2019 en 2033 geen nieuwe pensioentrekkers bijkomen. Ook hierbij zal het aantal pensioentrekkers fors afnemen vergeleken met de huidige situatie als er niets gebeurt. In 2024 zullen dat 8152 personen minder zijn en in 2033 is dat aantal 9129. Ook is er minder premie nodig. In 2019 hoeft de premie 18,1 procent te zijn (0,5 procentpunt minder), in 2024 is dat 14,8 procent (5,1 procentpunt minder) en in 2033 zal de premie 16,8 procent (3,5 procentpunt minder) hoeven te zijn. De reserves nemen toe met 7,4 miljoen in 2019; in 2024 met 299,6 miljoen en in 2033 met 1 miljard florin

Verkiezingen

Uit de projecties van de SVB is wel duidelijk geworden dat in 2014 de overheid een besluit moet nemen over de toekomst van de AOV-fonds. En dat de overheid in ieder geval voor de korte termijn (2014 -2015) het miljoenentekort alvast zelf moet aanvullen middels een Landsbijdrage en of dat de gemeenschap direct moet gaan meebetalen door een verhoging van de premies. Voorzitter van de vaste Statencommissie, Juan David Yrausquin (AVP) zegt op basis van de presentatie van de SVB dat het ‘onoverkomelijk’ lijkt dat er voor 2014 een beslissing wordt genomen over de pensioenleeftijd. Deze zal volgens hem ook de inzet worden van de verkiezingen in 2013. “Toen de AOV werd geïntroduceerd, was deze leeftijd 65 jaar en de levensverwachting was bijna 70 jaar. Op dit moment is de pensioengerechtigde leeftijd 60 jaar en onze levensverwachting bijna 80 jaar. Gezien de tijd waarbinnen een besluit moet worden genomen, zullen politieke partijen zich hierover moeten uitspreken tijdens de verkiezingen.”