Aruba: Flink meer belasting ontvangen in oktoberZATERDAG, 31 DECEMBER 2011

ORANJESTAD — De overheid heeft in oktober 23,1 procent ofwel 13,6 miljoen florin meer belasting ontvangen dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat maakt de Centrale Bank van Aruba vandaag bekend in haar financieel verslag over oktober.

In totaal kreeg de overheid toen 72,5 miljoen aan belasting binnen. De belangrijkste stijgingen vonden plaats in de categorieën winstbelasting (8,1 miljoen florin meer) en de belasting op grondstoffen (4,2 miljoen florin meer). De extra geïncasseerde belasting op grondstoffen kwam deels door de stijging van de invoerrechten waardoor 1,4 miljoen florin meer werd binnengehaald. Ook de omzetbelasting bbo steeg met een half miljoen florin. De enige daling was zichtbaar in de inkomsten van de toerismebelasting, maar dit heeft er mee te maken dat deze belastinginkomsten sinds januari direct naar het geprivatiseerde toerismebureau ATA gaan en dus niet meer bij de belastingontvangsten gerekend worden.

De Centrale Bank constateert verder een stijging van de netto buitenlandse activa van 2,3 miljoen florin naar 1,2 miljard florin. De netto binnenlandse activa groeiden met 5,8 miljoen florin en dat kwam door de netto vorderingen van 26 miljoen florin op de private sector. De oorzaak daarvan ligt in de toename van commerciële leningen met 2 procent (21,7 miljoen florin meer) en van het woonhypotheken met 0,4 procent (3,9 miljoen florin meer). De commerciële leningen namen vooral toe vanwege uitbreidingen in de lopende rekeningen en commerciële hypotheken, aldus de Bank.