Aruba doet onderzoek naar innemen medicatie

DONDERDAG 23 mei 2013

ORANJESTAD - Minister Richard Visser van Volksgezondheid en Sport verzoekt de bevolking mee te doen aan een onderzoek naar therapietrouw. Therapietrouw is het innemen van medicatie zoals is overeengekomen met de arts of specialist. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het ontwikkelen van beleid.

In 2010 heeft de minister een commissie Rationeel Voorschrijven ingesteld. Dit is een commissie waarin overheid, de ziektekostenverzekeraar, voorschrijvers, apothekers en importeurs discussiëren over verbeteringen in de farmaceutische zorg. De commissie heeft inmiddels een aantal projecten gelanceerd. Een daarvan is een onderzoek naar therapietrouw. Een goede therapietrouw is vereist voor een goed ziekteverloop van de patiënt. Dat is voor de patiënt belangrijk. Maar ook voor de zorgverlener, want die kan de ziekte van de patiënt beter behandelen. Als bijvoorbeeld de arts een middel tegen koorts voorschrijft dan verwacht de dokter dat de koorts gaat zakken. Als dat niet gebeurt dan moet de arts iets anders bedenken.

Hij heeft niet het juiste middel gekozen of nog niet de juiste diagnose gesteld. Als de koorts niet weggaat omdat de patiënt zijn geneesmiddel niet juist en op tijd inneemt dan raakt de behandeling in de war. Een betere therapietrouw zorgt voor dus voor een effectievere behandeling van de patiënt. En uiteindelijk helpt een goede therapietrouw ook om de zorgkosten de kosten van geneesmiddelen bedragen bijna 25 procent van de totale zorgkosten beter te beheersen. Het onderzoek naar therapietrouw omvat het meten van de therapietrouw door middel van een enquête. De doelgroep van de enquête omvat patiënten die medicatie gebruiken voor hoge bloeddruk, hoog cholesterol en diabetes. De enquête wordt onder andere uitgevoerd in een aantal botika’s. In sommige gevallen wordt dit door de medewerkers van de botika zelf gedaan, soms ook door stagiairs.

Vanzelfsprekend zijn de antwoorden die patiënten geven vertrouwelijk. De gegevens van de enquête worden alleen gebruikt om te meten wat de stand van zaken van therapietrouw nu is op Aruba. Vervolgens gaan partijen in de commissie Rationeel Voorschrijven discussiëren over mogelijke acties om de therapietrouw te verbeteren. Alhoewel de enquête nog gedurende de hele maand mei loopt, wordt vermoed dat de therapietrouw niet hoog is. Om die reden doet minister Visser een dringend verzoek op de bevolking om even de tijd te nemen voor de enquête.

Bron: Antilliaans Dagblad