Artsen krijgen opleiding voor euthanasie-zaken op BESArtsen krijgen opleiding voor euthanasie-zaken

DONDERDAG, 10 MEI 2012


DEN HAAG — Artsen op Bonaire, St. Eustatius en Saba krijgen op korte termijn aanvullende lessen op het gebied van euthanasie en palliatieve zorg; de zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten in de laatste fase van hun leven. In de praktijk zal het gaan om twee tot drie gevallen per jaar. Dat schrijft demissionair minister Edith Schippers van Gezondheidszorg in een brief aan de Tweede Kamer.

“Geconstateerd is dat de kennis van (huis)artsen in Caribisch Nederland op het terrein van palliatieve zorg alsook euthanasie op dit moment echter nog beperkt is. Het VUmc en het Academisch Medisch Centrum starten om die reden, in samenwerking met de (artsenfederatie) KNMG, op korte termijn een opleidingsmodule voor alle artsen in Caribisch Nederland”, schrijft de minister.

In de brief schrijft ze verder welke maatregelen er nog meer nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Euthanasiewet op 10 oktober dit jaar. Op Bonaire is al een aantal artsen van Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) werkzaam, die hun collega’s advies kunnen geven, maar voor St. Eustatius en Saba moet nog een oplossing gezocht worden. Daarnaast moeten de Bestuurscolleges nog een officiële lijkschouwer benoemen, ook een handeling die met name op de twee Bovenwindse eilanden moeilijker ligt dan op Bonaire.

Schippers schrijft dat een Regionale Toetsingscommissie elke melding van euthanasie zal beoordelen op basis van de verslagen van de behandelend arts, de lijkschouwer en een onafhankelijke arts. Gezien het beperkte aantal verwachte euthanasiegevallen komt er geen aparte toetsingscommissie, maar worden meldingen beoordeeld door de Regionale Toetsingscommissie Noord Nederland. Als die commissie van oordeel is dat een arts niet zorgvuldig heeft gehandeld, dan is het aan de procureur-generaal van Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen, aangezien het Nederlandse college van procureurs-generaal geen bevoegdheid heeft op de eilanden.

Tot slot schrijft Schippers dat er veel aandacht besteed zal worden aan voorlichting, omdat ze zich ervan bewust is dat het draagvlak voor euthanasie klein is. “Ik heb de GGD gevraagd daartoe, zo mogelijk in samenwerking met de Rijksdienst Caribisch Nederland, voorlichting te verzorgen. Een goede informatievoorziening zal veel onduidelijkheid en onbegrip over de regelgeving voorkomen.”