Armoedeonderzoek BES voor 1 juli rond
Armoedeonderzoek voor 1 juli rond

ZATERDAG, 12 MEI 2012

KRALENDIJK — Voor 1 juli 2012 zal de Tweede Kamer definitief worden geïnformeerd worden over de resultaten van een onderzoek op de BES-eilanden naar armoede en naschoolse opvang.

Dat maakte demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Henk Kamp bekend na afloop van zijn werkbezoek aan de eilanden.

Op de eilanden is een onderzoek gedaan naar de harde kern van de armoede en de naschoolse opvang. De resultaten daarvan zijn voorgelegd aan de Bestuurscolleges van de drie eilanden, die hun reacties hebben gegeven. Die reacties worden nu verwerkt. De bewindsman zegt dat hij binnenkort de Tweede Kamer per brief zal informeren over de armoedesituatie op de eilanden en hoe hij denkt dat daar in gezamenlijkheid iets aan gedaan kan worden. Voordat die brief naar de Tweede Kamer gaat, zal de minister deze eerst naar de respectievelijke Bestuurscolleges sturen voor commentaar. Aan de hand van deze reacties zal de definitieve versie van de brief worden opgesteld voor de Tweede Kamer.

De minister zegt dat armoede en naschoolse opvang twee verschillende onderwerpen zijn. Echter het is de Tweede Kamer die, na een bezoek van de kamerleden aan de eilanden, hem heeft verzocht om nadere informatie over de harde kern van de armoede op de eilanden. De Kamerleden hebben geconstateerd dat er nogal wat gebroken gezinnen op de eilanden waren, waarvan de kinderen na school niet goed konden worden opgevangen. Zij vroegen de minister om daar naar te kijken. Daarop is besloten om zowel naar de armoede als de naschoolse opvang onderzoek te doen.