Aov-premie omhoog op CuraçaoDINSDAG, 03 JULI 2012

WILLEMSTAD — De premie voor de algemene ouderdomsverzekering (aov) gaat per 1 januari 2013 omhoog van 13 naar 15 procent. De verhoging van 2 procent zal geheel door de werkgevers worden betaald. Dit laat minister Hensley Koeiman (Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, MAN) weten. De premieverhoging maakt deel uit van de plannen die de regering voor ogen heeft met de reorganisatie van het pensioenstelsel.

De aanpassing van het pensioenstelsel ligt op dit moment bij de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken. Volgende week gaat de concept-wetsaanpassing naar adviesorgaan Sociaal Economische Raad (SER).

De reorganisatie van het pensioenstelsel gaat uit van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar. Dit houdt in dat iedereen die op 1 januari van dit jaar 58 jaar of jonger was, op zijn/haar 65e met pensioen gaat. De loongrens voor de aov gaat ook omhoog, van 82.184 naar 100.000 gulden. Personen die op 1 januari dit jaar de leeftijd van 56 of 57 jaar hadden bereikt, kunnen een verzoek indienen om vanaf hun 60e met pensioen te gaan. Dit is mogelijk onder de voorwaarde dat zij 6 procent per jaar inleveren voor ieder pensioenjaar voor hun 65e verjaardag. In het pakket is ook opgenomen dat de indexering van de aov, gebonden zal zijn aan de daadwerkelijke economische groei.

Om de gevolgen van de verhoging van de aov-leeftijd te compenseren, kondigt Koeiman aan dat de regering met een flankerend beleid zal komen. Dit gaat onder meer uit van het bouwen van woningen die speciaal voor ouderen bedoeld zijn, aanpassingen van de arbeidswetgeving, de infrastructuur op Curaçao en de introductie van een algemeen pensioen.