Aov Curaçao in februari omhoogZATERDAG, 07 JANUARI 2012

WILLEMSTAD — De algemene ouderdomsverzekering (aov) zal per 1 februari voor gepensioneerden, die alleen afhankelijk zijn van een uitkering, met 25 gulden worden verhoogd. Deze verhoging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari van dit jaar. Dit laat Victor Monk, sectordirecteur Sociale Ontwikkeling, weten in een persbericht van het ministerie voor Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, dat onder verantwoordelijkheid valt van MAN-minister Hensley Koeiman.

Het was de bedoeling dat de aov voor diegenen, die alleen afhankelijk zijn van hun uitkering, per 1 januari omhoog zou gaan. Maar volgens Monk is dit in de praktijk niet mogelijk gebleken. Hij wijst erop dat door ‘onverwachte organisatorische redenen’ de regering niet in staat is gebleken om deze verhoging per 1 januari in te laten gaan. De verhoging zal nu per 1 februari van kracht worden. Dit zal, benadrukt Monk, alleen gelden voor diegenen die slechts een aov-pensioen als inkomen hebben en zal met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

De groep gepensioneerden, die alleen van de aov moet zien rond te komen, krijgt een uitkering van 834 gulden per maand. Hiernaast krijgen zij ook een aov-toelage van 130 gulden van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Dit betekent dat zij per maand 964 gulden als inkomen zullen krijgen. Volgens Monk is de minister op dit moment bezig met het omhoogtrekken van de aov tot 1000 gulden per maand. Dit geldt echter weer alleen voor die gepensioneerden, die alleen maar van een uitkering moeten zien rond te komen. De minister voelt zich in dit streven gesteund door een motie van de Staten, die aan het eind van de begrotingsbehandeling werd aangenomen.

Deze motie, die met steun van alle Statenfracties werd aangenomen, ging ervan uit dat aov voor de groep die geen ander inkomen heeft dan een aov, wordt verhoogd tot 1000 gulden per maand. Het voorstel voor de motie was afkomstig van de Statenfractie van de PS, en volgde op de aankondiging van de regering dat zij in 2012 de pensioengerechtigde leeftijd op het eiland van 60 naar 65 jaar wil verhogen. De verhoging van de aov-uitkering dient volgens de motie van kracht te zijn voordat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat. Volgens Monk kan Koeiman op voldoende steun rekenen om dit te kunnen bewerkstelligen.