AOV Curaçao geïndexeerd

ZATERDAG, 03 DECEMBER 2011
WILLEMSTAD — De ouderdomsvoorziening stijgt per januari 2012 van 818 gulden naar 843 gulden. Het pensioen is geïndexeerd. De uitkering wordt doorgaans jaarlijks geïndexeerd met de prijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de periode van augustus tot augustus. Het prijsindexcijfer is de gemiddelde prijsstijging of prijsdaling in procenten. Dit is vastgesteld op 2 procent.

Voor 2012 zien de pensioenvergoedingen er als volgt uit: Oudedagsvoorziening 834 gulden per maand. Compensatie 572 gulden per maand. Weduwepensioen tot en met 39 jaar 387 gulden per maand; 40 tot en met 48 jaar 506 gulden per maand; 49 tot en met 57 jaar 633 gulden; 58 en 59 jaar 834 gulden. Een weduwe/weduwnaar met een of meerdere wezen of een gehandicapte weduwe/weduwnaar ontvangt 834 gulden per maand. Wezen waarvan een ouder is overleden van 0 tot en met 9 jaar krijgen 279 gulden per maand; Wezen van 10 tot en met 14 jaar ontvangen 305 gulden per maand; Schoolgaande of gehandicapte wezen van 15 tot en met 24 jaar krijgen 334 gulden per maand. Wezen waarvan beide ouders zijn overleden van 0 tot en met 9 jaar ontvangen 305 gulden per maand; wezen van 10 tot en met 14 jaar krijgen 334 gulden per maand; schoolgaande of gehandicapte wezen van 15 tot en met 24 jaar ontvangen 385 gulden per maand.

De AOV-premie bedraagt 14 procent, waarvan 7,5 procent voor de werkgevers en 6,5 procent voor de werknemers. De Loongrens aov/aww: 93.000 gulden. De loongrens voor de Ziekte- en Ongevallenverzekering is als volgt vastgelegd: Per maand 4.971,20 gulden. Per week 1.147,20 gulden. Per dag voor een vijfdaagse werkweek 229,44 gulden. Per dag voor een zesdaagse werkweek 191,20 gulden. Per jaar 59.654,40 gulden.