AOV BES in 2021 op 65 jaar24-01-2012

CURAÇAO – De AOV-leeftijd wordt ook op de BES-eilanden verhoogd, maar het gaat in deze bijzondere gemeenten minder hard dan op Curaçao. De oudedagsvoorziening gaat nu nog in als iemand 60 jaar wordt. In 2015 wordt de AOV-leeftijd met een eerste stap verhoogd naar 62 jaar om in 2021 uit te komen op 65 jaar.
Dat blijkt vandaag uit een brief van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. Kamp is in Nederland juist druk met uitwerking van het pensioenakkoord met werkgevers en de vakbeweging, waarin is afgesproken de AOW-leeftijd in 2020 te verhogen van 65 naar 66 jaar.