‘Anticorruptiewet niet onmiddellijk effectief’

12/03/2017

PARAMARIBO - Wat betreft sanctiebepalingen zal het effect van de Anticorruptiewet “waarschijnlijk niet meteen na de inwerkingtreding te merken zijn”. “Er is een te beperkte capaciteit bij het Openbaar Ministerie (OM) en de rechterlijke macht, twee instituten die bovendien een enorme achterstand hebben bij het afhandelen van zaken.” Dit zei Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos vrijdag in het parlement bij de verdere behandeling van de Anticorruptiewet.

Ze merkte op dat voor een adequate aanpak van corruptie, gelet op de praktijkervaring, een aparte corruptieofficier van justitie met specialistische deskundigheid op het terrein van opsporing en vervolging van deze zaken zal moeten worden aangesteld. Voorportaal Aanpak van corruptie zal, aldus de bewindsvrouw, in nauw overleg met het OM plaatsvinden. In dat kader zal er een juiste functionele afbakening plaatsvinden tussen het Anticorruptiebureau en de wettelijke bevoegdheden van het OM.

Naast de preventieve werking die uitgaat van het bureau zal dit ook een voorportaal zijn van het strafrechtelijk traject om eventuele corruptiezaken versneld te kunnen signaleren en naar het parket te kanaliseren voor onderzoek. "De Anticorruptiewet is geen algemene overkoepeling voor bestrijding van alle vormen van corruptie in de samenleving met inbegrip van de private sector", zei Van Dijk-Silos. Hiertoe zal flankerend beleid ontwikkeld en uitgevoerd moeten worden.

Naast nieuwe regelgeving zoals de Wet Openbaarheid van Bestuur en de Wet Ombudsinstituut zal ook het parlementaire enquêterecht in stelling gebracht dienen te worden. De ontwerpwetten Openbaarheid van bestuur en Ombudsinstituut worden binnenkort voor behandeling naar De Nationale Assemblee gestuurd. Corruptieladder De minister riep het parlement op snel de zaken omtrent het parlementaire enquêterecht in orde te maken. "De introductie van deze wetten en regels zal ertoe kunnen leiden dat Suriname zich beter positioneert op de internationale corruptieladder", meent de bewindsvrouw.

In 2015 stond Suriname met een score van 35 op de 88 ste plaats tussen 168 beoordeelde landen. In 2016 stond het land op de 65ste plek met een score van 45. Van Dijk-Silos zei dat het streven was om Suriname binnen een jaar met "twee stappen" te laten klimmen. Uiteindelijk sprong het land met 9 stappen omdat maatregelen zijn getroffen op het stuk van ongebruikelijke transacties, mensenhandel en het voldoen aan internationale standaarden wat betreft financieel verkeer.

Bron: de Ware Tijd, Suriname