Ambtenaren Curaçao willen niet onder basisverzekering vallen

 ZATERDAG, 14 JULI 2012

WILLEMSTAD — Overheidsdienaren willen niet onder de Basisverzekering Ziektekosten (bvz) vallen. Dit stelt Abvo-voorzitter Wendy Calmes, die verder benadrukt dat ambtenaren niet bereid zijn om ook maar iets in te leveren op hun huidige ziektekostenregeling. De ambtenarenvakbonden praten verder met minister Carlos Trinidad (Bestuur, Planning en Dienstverlening, PS) op de 19e van deze maand.

Met de introductie van de bvz wil de regering een basisverzekering introduceren voor alle verzekerden op het eiland. Het voorstel maakt integraal deel uit van de intenties van de huidige regering om de gezondheidszorgsector te hervormen. Het is de bedoeling dat ook ambtenaren onder deze regeling zullen vallen. Maar hierover moeten de vakbonden met de regering tot overeenstemming komen in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). Een eerstvolgende bespreking staat gepland voor volgende week, maar volgens Calmes is het standpunt van de overheidsvakbonden duidelijk.

“Wij willen niet onder de bvz vallen en wij zullen er ook niet mee akkoord gaan dat wij verkregen rechten kwijtraken. De overheid heeft voorgesteld dat wij onder de bvz vallen, maar dat wij een vergoeding krijgen tot het niveau dat we nu hebben. Maar volgens mij heeft de regering het niet echt goed begrepen. Het is misschien beter voor de overheid, dat zij ons buiten de bvz laten, want anders loopt introductie van het hele voorstel meer vertraging op”, aldus Calmes.

In een brief van Financiën-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin (MFK) aan het College financieel toezicht (Cft) wordt melding gemaakt van een alternatief om ambtenaren uit te sluiten van de bvz om verdere vertraging in de introductie van de maatregelen, die per 1 september in moeten gaan, te voorkomen.

Calmes maakt zich verder ook zeer grote zorgen over wat gepensioneerde ambtenaren te wachten staat met de introductie van de bvz. Zoals het voorstel nu op tafel ligt, zullen gepensioneerde ambtenaren met een fikse daling van hun koopkracht geconfronteerd worden

“Op dit moment betaalt een actieve ambtenaar een bedrag van twee procent bij wijze van solidariteit aan het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (FZOG). Bij pensionering gaat hij of zij een percentage betalen van tien procent. Maar op dit moment heeft dit percentage alleen betrekking op de pensioenuitkering. Maar conform de plannen die nu op tafel liggen zal de gepensioneerde straks twaalf procent moeten gaan betalen over het belastbaar inkomen. Dit zal hard aankomen bij deze groep. Wij hebben uitgerekend dat het neerkomt op een premieverhoging van zo’n 92 procent.”

De Abvo-voorzitter vreest voor de gevolgen van de aangekondigde plannen voor de gepensioneerde ambtenaren. “Gepensioneerden hebben recht op een waardig bestaan. Met deze plannen komt dit in het geding”, aldus Calmes.