Alternatief nodig voor omslachtige motorrijtuigbelasting ArubaMAANDAG 28 MEI 2012, ORANJESTAD — De commissie Belastinghervorming heeft zich ten behoeve van de Sociaal Dialoog ook gebogen over de motorrijtuigbelasting. Deze zorgt elk jaar voor grote druk op de belastingsdienst en lange rijen van burgers/ondernemers die er meestal voor kiezen deze op het allerlaatste moment te voldoen. De partners in de Sociaal Dialoog zouden volgens de commissie dan ook moeten beslissen of een accijnsverhoging op brandstof een beter alternatief is.

Een accijnsverhoging op brandstof betekent niet alleen lastenvermindering voor de belastingdienst en minder lange rijen. Het houdt ook in dat degene die vaker gebruik maken van de weg, meer moeten betalen. En wie kiest voor een zuinige auto, juist minder betaald. Met een accijnsheffing verschuift dus de nadruk op het meer dan minder belasten van het milieu, aldus de commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, werknemer- en gevers. Een verhoging van de brandstofaccijns heeft bovendien als voordeel dat het ‘moeilijk’ is om ermee te frauderen.

Dit is allemaal te lezen in het rapport van de commissie waarover Amigoe vorig week al berichtte. De commissie werd vorig jaar in het leven geroepen om het belastingstelsel te verbeteren, zonder dat de belastinginkomsten van de regering eronder te leiden hebben. De voorstellen moeten zogeheten ‘budget neutraal’ zijn ten opzichte van de belastinginkomsten van 2010 van 1,1 miljard florin. Ze nam daarbij de belastingen onder de loep waaronder dus ook de motorrijtuig- en motorbootbelasting zoals deze officieel heet.

Los van voorstellen zoals het afschaffen van deze belasting en in de plaats daarvan een accijnsverhoging op brandstof, komt de commissie ook met een quick win. Deze heeft te maken met de uitzondering die nu geldt voor motorvoertuigen voor het openbaar vervoer en vrachtvervoer. Bestuurders daarvan hoeven alleen de helft van de motorrijtuigenbelasting te betalen als dat hun enige voertuig is en de exploitatie ervan, hun enige bron van inkomsten is. “Een quick win zou kunnen zijn om de voornoemde halvering van het tarief in te trekken”, aldus de commissie.

Wegenbelasting

Voor de langere termijn zou dus de belasting zelf afgeschaft kunnen worden. De commissie stelt echter daarbij dat de regering meer voor het alternatief van een wegenbelasting voelt. De zwaardere voertuigen tasten het wegennet meer aan en worden dan ook zwaarder belast, is het uitgangspunt van de regering. De werkgevers in de commissie zien echter weinig verschil met de huidige belasting en een wegenbelasting. Het argument van de regering dat de wegenbelasting een stemmingsheffing is en de accijnzen niet, wordt als ‘onnodig’ afgeserveerd omdat de opbrengsten van de verhoging van de accijns ook in een bestemmingspot kan worden gestopt, meent de commissie.

De commissie berekende in ieder geval door wat het betekent als de brandstofaccijns met 11 cent per liter wordt verhoogd ter vervanging van de huidige motorrijtuigbelasting. De conclusie is niet verrassend: de geringe gebruikers met zuinige auto’s zullen er op vooruit gaan en grootverbruikers op achteruit. Bij de meeste weggebruikers levert het zelfs een besparing op. De commissie merkt wel op dat wie beroepsmatig veel kilometers maakt, met meer kosten te maken krijgt. “In zulke gevallen zullen die tarieven nader bekeken moeten worden. Een grote groep hierbij zijn taxi’s.”