Alleen Pieters sprak Kamerdelegatie

12 januari 2017

Kralendijk - Het bezoek van de Nederlandse parlementaire delegatie aan Bonaire heeft nogmaals blootgelegd dat er problemen zijn binnen de Democratische Partij (PDB).

Op de uitnodiging voor een informele ontmoeting vrijdagavond ging Michael Pieters als enige Eilandsraadslid in. Verder waren alleen gezaghebber Edison Rijna en eilandssecretaris Nereida Gonzalez aanwezig. PDB-leider Robby Beukenboom had vooraf in scherpe bewoordingen geprotesteerd, omdat volgens hem de Eilandsraad niet was ingelicht over het bezoek en geen uitnodiging had ontvangen. Hij was dan ook niet op de ontmoeting aanwezig en zijn fractiegenoot Marugia Janga evenmin.

Pieters, die al maanden in onmin leeft met Beukenboom, kwam dus wel opdagen. Hij behoort tot het kamp van ex-gedeputeerde Clark Abraham binnen de partij. ,,Het valt te betreuren dat niet optimaal gebruik is gemaakt van de gelegenheid die is geboden aan de leden van het Bestuurscollege en de Eilandsraad”, aldus Pieters. Er is volgens hem uitvoerig van gedachten gewisseld met de Nederlandse politici over verschillende belangrijke onderwerpen.

Op zaterdag en zondag waren er opnieuw ontmoetingen, onder andere thuis bij de ex-gedeputeerde. De armoede was het centrale thema voor het bezoek uit Nederland en dat was ook zo in de gesprekken met delegatieleider Jeroen Recourt, PvdAwoordvoerder Koninkrijkszaken Roelof van Laar, CDA-Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch en VVD-woordvoerder André Bosman.
SP-Kamerlid Ronald van Raak maakt geen deel uit van de delegatie, maar is op Bonaire op vakantie. Hij had toch een ontmoeting met Pieters en Abraham.

Volgens Pieters was de rode draad in de gesprekken dat er de afgelopen vier jaar te weinig is
gedaan aan de armoedebestrijding en kan dit beter zo veel mogelijk lokaal worden gedaan. ,,Over de manier waarop verschillen de meningen. Essentieel is dat we zelf met een plan moeten komen en dat presenteren in Den Haag.” Die koers was ingezet door Abraham, maar is door de wisseling in het bestuur weer verlaten. Er moet hoe dan ook een open dialoog blijven, aldus Pieters en Abraham.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao