Algemene Maatregel van Rijksbestuur mogelijk twee jaar langer voor justitie St. Maarten22 MAART 2012

DEN HAAG - De Nederlandse minister belast met Koninkrijksrelaties, Liesbeth Spies (CDA), acht de kans aanwezig dat de AMvR 'waarborging plannen van aanpak landstaken Curacao en Sint Maarten' met twee jaar verlengd wordt.