Akkoord over integriteitstraining Justitie op St. MaartenZATERDAG, 20 OKTOBER 2012

PHILIPSBURG — Minister van Justitie Roland Duncan heeft vrijdag een overeenkomst getekend met Usona voor de financiering van het project ‘Integrity Training Programme for the Justice System’. De minister noemde het project een essentieel gedeelte van dienstverlening. Door de training kan men zich bekwamen in de goede uitvoering van taken en dienstverlening. Aan de cursus nemen 75 personeelsleden van het ministerie deel, zij krijgen onderricht in integriteit en normen. De cursus dient ook als verdere ontwikkeling van het ministerie van Justitie, zoals de minister verklaarde. Vlnr. de vertegenwoordiger van Nederland Marci Jonkers, Usona St. Maarten-manager Angela Dekker, minister van Justitie Roland Duncan, beleidsmedewerker van het Departement van Justitie Kelly Busby en het hoofd van het departement van Juridische Zaken Vidjai Jusia.