Afvloeiingsregeling Setar eindelijk geregeld

 

14 februari 2017

Oranjestad - De ministerraad heeft goedkeuring gegeven aan de uitvoering van een landsverordening waarin de afvloeiingsregeling van de oud-werknemers van de Dienst Telecommunicatiezaken is geregeld. Concreet betekent dit dat de mensen die niet over gegaan zijn naar Setar, een eenmalige uitkering krijgen.

Volgens minister Richard Arends van Economische Zaken en Communicatie werd het hoog tijd dat dit werd geregeld. ,,De Dienst Telecom is op 31 januari 2003 opgegaan in Setar. Al eerder werd een sociaal statuut overeengekomen om de rechtspositie van de werknemers te regelen. Het ging om een afvloeiingsregeling voor de ambtenaren die uit dienst gingen. Die is uitgekeerd, maar er ontstond een conflict over de hoogte van de bedragen. Dat leidde tot een serie rechtszaken.”

Vorig jaar werd eindelijk het laatste vonnis uitgesproken in een zaak die was aangespannen door 32 medewerkers die het niet eens waren met de berekening van de hoogte van het bedrag. Ze kregen gelijk van de rechter, waarop de overheid de verplichting had om 1,5 miljoen florin te verdelen over de eisers. Dat was echter nog niet het einde van de zaak, want de vakbonden stonden direct op de stoep om de belangen te behartigen van nog eens zestig mensen, die volgens hen onterecht een te laag bedrag hadden ontvangen. De regering heeft alles laten narekenen en keert nu bij elkaar vier miljoen florin uit aan de exambtenaren.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao