Actieplan chronische aandoeningen klaar voor uitvoering in Suriname

DE WARE TIJD:

25/10/2012

Paramaribo - Het Nationaal Actieplan voor de preventie en beheersing van chronische niet-overdraagbare aandoeningen 2012-2016, is klaar om uitgevoerd te worden. Maandag heeft minister Michel Blokland van Volksgezondheid het plan overhandigd aan president Desi Bouterse. Ook het nationaal plan geestelijke gezondheid 20102-2016 werd aan het staatshoofd overhandigd.

Met deze plannen wil de regering chronische niet-overdraagbare aandoeningen (NCDs) aanpakken en de geestelijke gezondheid bevorderen door deze als prioriteitsgebieden op te nemen in haar beleid, zegt Volksgezondheid.

NCD's zoals kanker, hart- en vaatziekten en suikerziekte, zijn de meest voorkomende doodsoorzaken in Suriname. De overheid heeft daarom een speciaal budget toegewezen aan het ministerie van Volksgezondheid om deze aandoeningen aan te pakken. Samen met partners in en buiten de gezondheidszorg is er gewerkt aan het actieplan. Het plan beschrijft de situatie in Suriname, de risicofactoren en de bijdrage van wereld, regionale en nationale strategieën en initiatieven aan de aanpak van NCD's in het land. Het accent voor preventie en beheersing is gericht op kanker, diabetes en hart- en vaatziekten, die de lijst aanvoeren van meest voorkomende doodsoorzaken in Suriname.

Geestelijke gezondheidszorg

De komende vier jaar wil de regering ook de geestelijke gezondheidszorg flink aanpakken. Mondiaal dragen geestelijke gezondheidsproblemen voor een belangrijk deel bij aan ziektelast en invaliditeit. Volgens de huidige trend bij deze aandoeningen zal de ziektelast in de toekomst alleen maar toenemen. Onderdeel van het nationaal plan voor de geestelijke gezondheid is een tweejarig actieplan waarin de nadruk ligt op de decentralisatie van de psychiatrische zorg, integratie van geestelijke gezondheidszorg in de eerstelijnszorg en de versterking van het geestelijke gezondheid informatiesysteem.

Oproep

Minister Blokland wijst erop dat NCD's en geestelijke gezondheidsproblemen wereldwijd een serieus vraagstuk vormen. Volgens hem zal de aanpak van NCD's alleen succesvol zijn als een sterke intersectorale aanpak plaatsvindt. Overheden, de private sector en NGO's dienen een bijdrage te leveren. Het nationaal plan voor de geestelijke gezondheid is volgens de bewindsman deels een oproep van het ministerie van Volksgezondheid aan belanghebbende organisaties, om actie te ondernemen in alle structuren en alle gemeenschappen in Suriname om de geestelijke gezondheid te bevorderen.-.