Aanwijzing Curacao opgeheven

7 maart 2014

WILLEMSTAD – Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft de Rijksministerraad (RMR) vandaag geïnformeerd dat Curaçao voldoet aan alle onderdelen van de aanwijzing, zo verklaart Cft voorzitter Age Bakker.

De RMR gaf het bestuur van Curaçao in juli 2012 een aanwijzing. De begroting moest in overeenstemming met de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) worden gebracht. .Curaçao heeft volgens het Cft alle onderdelen afgerond, waarmee "de overheidsfinanciën in stabieler vaarwater zijn gekomen."

Curaçao voldeed sinds april vorig jaar aan vier van de zes onderdelen van de aanwijzing. Op twee onderdelen van de aanwijzing, de vacaturestop en compensatie van tekorten uit voorgaande jaren, bleef de toets van het Cft bestaan. Het aangaan van leningen was sinds april vorig jaar weer mogelijk.

Lening nieuw ziekenhuis
De aanwijzing voorzag ten aanzien van de financiering van het nieuwe ziekenhuis in een aanvullende voorwaarde. Het Cft heeft in zijn advies bij de vastgestelde begroting 2014 aangegeven dat voldoende vertrouwen bestaat in een sluitende business case. Curaçao kan in beginsel een lening aangaan voor een nieuw ziekenhuis. Dit betekent dat de concrete lening voor het ziekenhuis wordt afgewacht.

Bron: NTR Caribisch Netwerk

 

 

Jardim: 'Proces nog niet voltooid'

08-03-2014

CURAÇAO – Met het opheffen van de aanwijzing is het hele proces nog niet voltooid, dat zegt minister van Financiën José Jardim. “Het stabiliseren van de overheidsfinanciën is een intensief proces, maar er zijn nu belangrijke stappen in die richting gezet. Dat meldt Radio Hoyer 2.

Het streven van het kabinet is om het proces verder te bestendigen”, aldus Jardim.

Aanwijzing
Curaçao voldoet volgens het College financieel toezicht (Cft) aan alle onderdelen van de aanwijzing. “Het Cft heeft de Rijksministerraad daarover gisteren geïnformeerd”, zo verklaart Cft voorzitter Age Bakker. In juli 2012 kreeg Curaçao een aanwijzing aan zijn broek van de Rijksministerraad. De begroting moest in overeenstemming met de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten worden gebracht. Curaçao heeft volgens het Cft alle onderdelen afgerond, waarmee “de overheidsfinanciën in stabieler vaarwater zijn gekomen”, aldus Bakker.

Vacaturestop
De vacaturestop en compensatie van tekorten uit de voorgaande jaren werd sinds april vorig jaar als enige nog getoetst door het Cft. Aan de andere onderdelen voldeed Curaçao sinds dat moment. Volgens Jardim heeft de regering intussen besloten de vacaturestop te handhaven. “Die blijft gehandhaafd totdat de noodzakelijke hervormingen in het ambtenarenapparaat zijn doorgevoerd”, zegt hij.

Overheidsvennootschappen
In haar halfjaarrapportage signaleert het Cft dat de risico’s met betrekking tot overheidsvennootschappen nog steeds groot zijn. Het Cft vindt transparantie en tijdige verantwoording van groot belang. Jardim denkt dat het erg moeilijk is om dit aan te pakken. “Je hebt niet één formule voor alle overheids nv’s”, aldus Jardim. Het probleem van tijdige verantwoording heeft te maken met alle instellingen die direct of indirect met de overheid te maken hebben. “We moeten er als regering op staan dat dit tijdig gebeurt”, aldus de minister.

Bron: Versgeperst, Curacao